Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identifikačné číslo: 1841
Univerzitný e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

          
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Záhradno-architektonické riešenie Pasáže Stefana Wiecheckiego vo Varšave
Autor: Ing. Denisa Petreková
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Matej Jasenka, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Záhradno-architektonické riešenie Pasáže Stefana Wiecheckiego vo Varšave
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť nové záhradno-architektonické riešenie Pasáže Stefana Wiecheckieho vo Varšave a taktiež zanalyzovať dané územie. Riešené územie sa nachádza v centre mesta Varšava a je situované v modernej zástavbe vysokých budov. V areáli sa nachádza minimum zelene. Zo stromov sa tu vyskytujú druhy ako Tilia cordata, Acer platanoides a Quercus rubra. Kry zastupuje druh Rhus thypina a Taxus baccata. Na zelených stenách na nákupnom centre rastie Hedera helix. Celý priestor pôsobí fádne a bdelo. Ľudia priestorom len rýchlo prechádzajú a nemajú potrebu zdržať sa v ňom dlhšie ako je potrebné. Súčasťou diplomovej práce je tiež teoretická časť, ktorá je zameraná na súčasné trendy v tvorbe verejných priestranstiev ako sú ulice, námestia či parky. Rozoberá témy ako environmentálne princípy pri tvorbe verejných priestorov, permakultúru, dažďové záhrady, humanizáciu a dehumanizáciu verejných priestranstiev, participáciu ľudí pri tvorbe verejných priestorov, ale aj nové trendy v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry ako napríklad transformáciu nevyužívaných plôch, parkletov či umenie vo verejných priestoroch. V projektovej časti diplomovej práce sme riešili dopravnú analýzu,funkčno-priestorovú analýzu, analýzu zelene a historickú analýzu, z ktorej sa odvíjal návrh riešeného územia. V návrhovom riešení sme vyriešili problém s nedostatkom zelene, s fádnosťou priestoru a s chýbajúcou ľudskou mierkou.
Kľúčové slová:
verejný priestor, mesto, humanizácia, transformácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene