Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identifikačné číslo: 1841
Univerzitný e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Výučba
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Záhradno-architektonický návrh školskej záhrady ZŠ Dolný Ohaj
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Oponent:
Ing. Eugen Lipka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Záhradno-architektonický návrh školskej záhrady ZŠ Dolný Ohaj
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá skúmaním permakultúry a využitia princípov permakultúrneho dizajnu v návrhu školských záhrad. Cieľom bolo vytvorenie záhrady, ktorá sa bude čo najviac podobať na prírodný ekosystém a bude akousi prírodnou učebnicou pre žiakov základnej školy. Jedným z cieľov bolo vypracovať analýzy pre riešené územie Základnej školy Juraja Holčeka v Obci Dolný Ohaj. Táto obec patrí do Nitrianskeho kraju, okres Nové Zámky. Základná škola disponuje areálom o rozlohe 8 125 m2, ktorý je hlavným riešením tejto práce. V úvode práce sa venujem objasneniu základných pojmov, ktorými sa snažím priblížiť riešenej problematike. Práca ďalej rozoberá históriu permakultúry, ale aj jej súčasný vplyv na Slovensko a iné krajiny. Výstupom práce je modelový návrh školského areálu, ktorého dizajn a kompozícia prvkov bola ovplyvnená sylabusom vyučovacích predmetov a princípov zakladania permakultúrnych záhrad. Výsledným návrhom som tak naplnila ciele tejto práce, a ďalej dúfam, že Základná škola Juraja Holčeka, alebo iné základné školy nájdu prínos v tejto práci. Tým táto práca prispeje k malej zmene budovania permakultúrnych areálov slovenských základných škôl.
Kľúčové slová:
permakultúra, tvorba permakultúrnych školských areálov, permakultúrna výchova, permakultúrna školská záhrada, obec Dolný Ohaj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene