Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Elena Aydin, PhD. (rod. Kondrlová)
Identifikačné číslo: 1909
Univerzitný e-mail: elena.aydin [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
     
Publikácie
     
Ďalšie informácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Becík
Určovanie intenzity vodnej erózie v prostredí GIS
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Becík
Využitie GIS pri modelovaní straty pôdy v poľnohospodárskej krajine
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Benc
Stanovenie pórovitosti pôdy laboratórnymi metódami.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Benc
Zhutnenie poľhospodárskych pôd ako dôsledok ľudských činností
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Bršel
Stanovenie pórovitosti pôdy laboratórnymi metódami.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Simona Bullová
Metódy kvantifikácie intenzity vodnej erózie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Bullová
Určenie intenzity vodnej erózie pôdy v poľnohospodárskej krajine pedologickou metódou
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Viktor Dózsa
Erózia pôdy a metódy erodologického výskumu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Dózsa
Kvantifikácia vodnej erózie pôdy vo vybranom katastrálnom území
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Habovská
Erózia pôdy a metódy erodologického výskumu vodnej erózie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Monika Chromeková
Erózia pôdy a metódy erodologického výskumu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Ježík
Posúdenie ohrozenosti pôdy ryhovou eróziou v k. ú. Mníchova Lehota
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Jozef Johanik
Určenie intenzity vodnej erózie v lokalite Kolíňany
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Johanik
Určovanie intenzity vodnej erózie
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Johanik
Zrnitosť pôdy a metódy jej stanovenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Jozef Johanik
Zrnitosť pôdy a metódy jej stanovenia.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Karol Kabrhel
Metódy stanovenia faktora eróznej účinnosti dažďa pre vybranú lokalitu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Kišš, PhD.
Analýza zrnitostného zloženia pôdy vybranou metódou.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladimír Kišš, PhD.
Aplikácia laserovej difrakcie pri určení zrnitostného zloženia pôd v povodí Nitra
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Filip Kolmačka
Využitie GIS pri modelovaní straty pôdy v poľnohospodárskej krajine
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Filip Kolmačka
Využitie GIS pri modelovaní straty pôdy v poľnohospodárskej krajine.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Martina Krupová
Negatívne dopady erózie na pôdu a jej vlastnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Krupová
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu kukurice siatej
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Krupová
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alan Laca
Určenie potenciálu znečistenia podzemných vôd
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alan Laca
Využitie GIS pri modelovaní straty pôdy z poľnohospodárskej krajiny.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Manina, PhD.
Modelovanie straty pôdy s využitím modelov USPED a SCIMAP
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Manina, PhD.
Využitie GIS pri modelovaní straty pôdy z poľnohospodárskej krajiny.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Peško
Stanovenie vybraných základných hydrofyzikálnych vlastností pôdy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Patrik Peško
Určenie intenzity vodnej erózie
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Peško
Určovanie intenzity vodnej erózie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dana Píšová
Redukovanie negatívnych dopadov vodnej erózie pôdy mulčovaním
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Siráňová
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Runxin Si
Vodná a veterná erózia pôdy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavol Šandrik
Erózia pôdy a metódy výskumu vodnej erózie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Pavol Šandrik
Erózia pôdy a metódy erodologického výskumu vodnej erózie.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Veronika Švihrová
Opatrenia proti vodnej erózii na poľnohospodárskej pôde
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Veronika Švihrová
Opatrenia proti vodnej erózii na poľnohospodárskej pôde
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Veronika Švihrová
Opatrenia proti vodnej erózii na poľnohospodárskej pôde.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Takács
Porovnanie technológií výroby kompostu v okrese Nitra
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Takács
Zrnitosť pôdy a metódy jej stanovenia.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná