Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Elena Aydin, PhD. (rod. Kondrlová)
Identifikačné číslo: 1909
Univerzitný e-mail: elena.aydin [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
Ďalšie informácie
     
Vedené práce     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Akcia Rakúsko - Slovensko: Konektivita jemných sedimentov v poľnohospodársky využívaných povodiach: kombinovaný prístupE. AydinAkcia Rakúsko - Slovensko
garant
01.04.2017
20.09.2017
2 Aplikácia koncepcie konektivity pri riešení problematiky integrovanej ochrany povodí pred účinkami vodnej erózieE. Aydin
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2019
31.12.2022
3
 Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí
Bilaterálna spolupráca
garant01.01.2018
31.12.2019
4 Aplikácia laserovej difrakcie pri stanovení zrnitosti pôdy
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Koordinator
01.01.2016
15.02.2016
5
 EIT Climate-KIC in Slovakia
J. HorákHorizont 2020
metodický riešiteľ
12.01.2020
31.01.2020
6 Environmentálne problémy poľnohospodársky využívaného povodiaE. AydinCEEPUS
garant
23.10.2019
25.10.2019
7 Erazmus - Tréningová mobilita
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
11.07.2016
16.07.2016
8
 Erazmus - Tréningová mobilitaE. AydinErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant12.08.2019
16.08.2019
9
E. Aydin
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
11.10.2016
13.10.2016
10 Erazmus - Tréning učiteľaE. AydinErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
29.10.2017
01.11.2017
11
 Erazmus - Tréning učiteľaE. AydinErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
09.09.2019
12.09.2019
12COST (European Cooperation in Science and Technology)garant29.11.2018
31.12.2022
13 Európska platforma pre charakteristiku systémov častíc
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
25.03.2020
31.12.2022
14
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
24.04.2017
31.12.2019
15
E. AydinInterreggarant01.01.201730.06.2019
16
 Meranie výmeny energie, oxidu uhličitého a vodnej pary pre rôzne typy vegetácie metódou vírivej kovariancie.
Granty nadácií
garant
01.07.2013
31.10.2013
17E. AydinKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201501.01.2015
18
 Nové riešenia recyklácie bioodpadu v odolnom hospodárstveHorizont 2020
garant
01.11.2018
01.11.2020
19J. HorákOP Kvalita životného prostrediariešiteľ01.11.201930.06.2021
20
 Regionálna inovačná schéma KLÍMA-KIC HUbHorizont 2020
garant
04.02.2020
07.02.2020
21 Spájanie európskeho výskumu prepojiteľnosti (krajinných štruktúr)E. AydinCOST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
10.04.2014
01.05.2018
22
 Techniky merania tokov emisií skleníkových plynov iných ako CO2: metódy, senzory, databázy a modelovanie.
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
05.05.2013
12.05.2013
23
 Tvorba a charakteristiky povrchového odtoku vody pri rôznom využívaní územiaT. Kaletová
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
riešiteľ
07.01.2020
31.12.2021
24
E. Aydin
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2020
31.12.2023
25
 - Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny.J. Streďanský
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
spoluriešiteľ
01.01.2007
31.12.2009
26
Small Grants STOP!!!garant01.02.201615.02.2016
27T. Kaletová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
riešiteľ
19.08.2016
10.03.2020
28
 Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
L. Gabríny
OP Výskum a inovácie
riešiteľ
01.01.201631.12.2019
29
E. AydinGranty nadácií
garant
25.03.2014
25.04.2014

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý