Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Nina Moravčíková, PhD.
Identification number: 1933
University e-mail: nina.moravcikova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)

     Graduate     Lesson
     
Final thesis     
Projects
     
Publications
     Supervised theses
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Polák, Peter -- Trakovická, Anna -- Židek, Radoslav -- Belej, Ľubomír -- Golian, Jozef
Funkčná analýza selekčných signálov v genóme mäsových plemien dobytka: Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 217--220. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Details
2.
Genetic diversity, admixture and the effect of inbreeding on milk performance in two autochthonous goat breeds
Vostrá Vydrová, Hana -- Hofmanová, Barbora -- Moravčíková, Nina -- Rychtářová, Jana -- Kasarda, Radovan -- Machová, Katarína -- Brzáková, Michaela -- Vostrý, Luboš
Genetic diversity, admixture and the effect of inbreeding on milk performance in two autochthonous goat breeds. In Livestock science. 240, (2020), p. 2020. ISSN 1871-1413.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
3.
Genetic diversity and production potential of animal food resources
Kasarda, Radovan -- Jamborová, Ľubica -- Moravčíková, Nina
Genetic diversity and production potential of animal food resources. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), p. 102--108. ISSN 1335-258X.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
4.
Genome-wide distribution of autozygosity islands in slovak warmblood horse
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Halo, Marko -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Lehocká, Kristína -- Olšanská, Barbora -- Candrák, Juraj
Genome-wide distribution of autozygosity islands in slovak warmblood horse. In AGROFOR. 5, 1 (2020), p. 77--84. ISSN 2490-3434.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
5.
Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica)
Moravčíková, Nina -- Židek, Radoslav -- Kasarda, Radovan -- Jakabová, Daniela -- Genčík, Martin -- Pokorádi, Jaroslav -- Majko, Pavol -- Feriancová, Erika
Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica). In Biologia. 75, 1 (2020), p. 121--128. ISSN 0006-3088.
ADD
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
2020
Details
6.
Identification of selection signals through haplotype structure in genome of dual-purpose breeds
Olšanská, Barbora -- Kasarda, Radovan -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Identification of selection signals through haplotype structure in genome of dual-purpose breeds. In Agriculture and Forestry. 66, 1 (2020), p. 33--39. ISSN 0554-5579.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
7.
Monitoring of genetic diversity in autochthonous Czech poultry breeds assessed by genealogical data
Vostrý, Luboš -- Vostrá Vydrová, Hana -- Moravčíková, Nina -- Hofmanová, Barbora -- Rychtářová, Jana -- Machová, Karolína -- Brzáková, Michaela -- Kasarda, Radovan
Monitoring of genetic diversity in autochthonous Czech poultry breeds assessed by genealogical data. In Czech journal of animal science. 65, 6 (2020), p. 224--231. ISSN 1212-1819.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
8.
The genetic structure of slovak spotted cattle based on genome-wide analysis
Lehocká, Kristína -- Olšanská, Barbora -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Moravčíková, Nina
The genetic structure of slovak spotted cattle based on genome-wide analysis. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 68, 1 (2020), p. 57--61. ISSN 1211-8516.
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.