Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Richter, PhD.
Identification number: 19900
University e-mail: martin.richter [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Economics (FEM)

Contacts
     
Graduate               
     
Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Karina Babinská
Trh s pivom v SR
April 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Karina Babinská
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie spotrebiteľa
April 2021Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Baláž
Potenciál ekologického poľnohospodárstva na Slovensku
April 2017
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Bencová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Beránek
Vývoj na trhu s vybranými komoditami
April 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Beták
Analýza konkurencieschopnosti poľnohospodárskej produkcie v EÚ
April 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Aneta Bojňanská
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
April 2021Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Buranská
Potravinová bezpečnosť EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarzyna Maria Ciula
Share of agriculture in Gross Domestic Product in The Visegrad Group countries after 1989 year
June 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Benjámin Éder
Svetová produkcia a obchod s parfémami
April 2020
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Halásová
Trh s osobnými automobilmi
April 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikolas Hlôška
Vnímanie pôvodu a kvality potravín z pohľadu spotrebiteľa
April 2019Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Hornáčková
Elasticita cenovej transmisie mlieka vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2019Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Klaudia Małgorzata Huma
Znalosť tradičných výrobkov zapísaných v registri poľnohospodárskych produktov s chráneným označením pôvodu a chráneným geografickým označením Európskej únie v južnom Poľsku a na Slovensku
April 2019
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dana Chrenová
Analýza konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v rámci EÚ
May 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Ištvanová
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
May 2016
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Jančová
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
April 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Janek
Potraviny v zelenom a potraviny budúcnosti
June 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Jánošík
Štrukturálne fondy EÚ a ich využívanie na Slovensku
April 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Kampfová
Potravinová bezpečnosť EÚ
April 2018Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Dominika Kmeťková
Trh s pivom v SR
April 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Konečná
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
April 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karolina Ewelina Kornecka
Vplyv sociálnych médií na vytváranie imidžu značky
April 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Krzysztof Marek Kupiec
Propagácia kultúrneho a historického dedičstva v Dabrowskom povodí
April 2019
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kuricová
Potravinová bezpečnosť EÚ
May 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomasz Piotr Łapaj
Porovnanie bankových sectorov v Poľsku a na Slovensku s bankovým sektorom Európskej únie
April 2019
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Lénártová
Potravinová bezpečnosť EÚ
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarzyna Małgorzata Maciejowska
Ekonomické a sociálne determinant turizmu a rekreačných služieb v obci Zabierzów
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Majcher
Potravinová bezpečnosť EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Mrázová
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Frederika Palajová
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
April 2019
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Peter Pastier
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
June 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Regína Peričková
Determinanty dopytu, ponuky a ich vplyv na trh
April 2019
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petronela Perinová
Agropotravinárstvo v zelenom a potraviny budúcnosti
April 2020
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denisa Petrová
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
April 2019Displaying the final thesis
36.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Katarína Podhradská
Impact of price, quality and other factors on consumer choice
April 2021Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Repaská
Trh s vínom v SR
April 2019
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Richterová
Trh s vínom v SR
April 2017
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Gabriela Sluková
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
May 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adriána Spiššáková
Aplikácia historických ekonomických modelov v súčastnosti
April 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patryk Stec
Transformácia odvetvia poľnohospodárstva a jeho ekonomické účinky na príklade Slovenskej republiky, Českej republiky a Rumunska
June 2020Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jozef Svitok
Vplyv agropodnikateľských subjektov na rozvoj a udržateľnosť regionov na Slovensku
May 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Szewczyk
Economic and social development of Polish and Slovak border regions in years 2004-2018
June 2020
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Ščevlíková
Trh s vínom v SR
May 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Ševčíková
Analýza konkurencieschopnosti poľnohospodárskej produkcie v EÚ
April 2019Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Štrbová
Vplyv agropodnikateľských subjektov na rozvoj a udržateľnosť regionov na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Turková
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
May 2016
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rastislav Tyč
Potravinová bezpečnosť EÚ
May 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dawid Michal Ujwary
Podnikateľské príležitosti v Poľsku a na Slovensku
April 2019
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Michal Varga
Changes in consumer choice under the influence of different demand determinants
April 2021Displaying the final thesis
51.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Veronika Vernárska
Konkurencieschopnosť regiónov v SR
April 2021Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Vrábelová
Potravinová bezpečnosť EÚ
April 2016Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Urszula Wolan
Slow Food movement and consumer trends on the food market on the example of Poland and Slovakia
June 2020
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Justyna Katarzyna Ząbek
Slow Food- tradičná kuchyňa v južnom Poľsku a na Slovensku
April 2019
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Zentko
Ekonomicko-finančná analýza podniku
May 2015
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Zlatňanská
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress