Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Richter, PhD.
Identifikačné číslo: 19900
Univerzitný e-mail: martin.richter [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra ekonomiky (FEM)

     
Absolvent
     
     
     
Projekty
     
     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Karina Babinská
Trh s pivom v SR
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Karina Babinská
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie spotrebiteľa
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Baláž
Potenciál ekologického poľnohospodárstva na Slovensku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Bencová
Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Beránek
Vývoj na trhu s vybranými komoditami
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Beták
Analýza konkurencieschopnosti poľnohospodárskej produkcie v EÚ
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Aneta Bojňanská
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Buranská
Potravinová bezpečnosť EÚ
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarzyna Maria Ciula
Share of agriculture in Gross Domestic Product in The Visegrad Group countries after 1989 year
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Benjámin Éder
Svetová produkcia a obchod s parfémami
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Halásová
Trh s osobnými automobilmi
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nikolas Hlôška
Vnímanie pôvodu a kvality potravín z pohľadu spotrebiteľa
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erika Hornáčková
Elasticita cenovej transmisie mlieka vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Małgorzata Huma
Znalosť tradičných výrobkov zapísaných v registri poľnohospodárskych produktov s chráneným označením pôvodu a chráneným geografickým označením Európskej únie v južnom Poľsku a na Slovensku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dana Chrenová
Analýza konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v rámci EÚ
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Diana Ištvanová
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michaela Jančová
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Janek
Potraviny v zelenom a potraviny budúcnosti
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Jánošík
Štrukturálne fondy EÚ a ich využívanie na Slovensku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Kampfová
Potravinová bezpečnosť EÚ
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Dominika Kmeťková
Trh s pivom v SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Konečná
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolina Ewelina Kornecka
Vplyv sociálnych médií na vytváranie imidžu značky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Krzysztof Marek Kupiec
Propagácia kultúrneho a historického dedičstva v Dabrowskom povodí
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Kuricová
Potravinová bezpečnosť EÚ
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomasz Piotr Łapaj
Porovnanie bankových sectorov v Poľsku a na Slovensku s bankovým sektorom Európskej únie
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marcela Lénártová
Potravinová bezpečnosť EÚ
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarzyna Małgorzata Maciejowska
Ekonomické a sociálne determinant turizmu a rekreačných služieb v obci Zabierzów
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Majcher
Potravinová bezpečnosť EÚ
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Mrázová
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Frederika Palajová
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Pastier
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Regína Peričková
Determinanty dopytu, ponuky a ich vplyv na trh
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petronela Perinová
Agropotravinárstvo v zelenom a potraviny budúcnosti
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Petrová
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Katarína Podhradská
Impact of price, quality and other factors on consumer choice
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Júlia Repaská
Trh s vínom v SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Richterová
Trh s vínom v SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Gabriela Sluková
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adriána Spiššáková
Aplikácia historických ekonomických modelov v súčastnosti
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Patryk Stec
Transformácia odvetvia poľnohospodárstva a jeho ekonomické účinky na príklade Slovenskej republiky, Českej republiky a Rumunska
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Svitok
Vplyv agropodnikateľských subjektov na rozvoj a udržateľnosť regionov na Slovensku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Szewczyk
Economic and social development of Polish and Slovak border regions in years 2004-2018
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Barbora Ščevlíková
Trh s vínom v SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Petra Ševčíková
Analýza konkurencieschopnosti poľnohospodárskej produkcie v EÚ
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Štrbová
Vplyv agropodnikateľských subjektov na rozvoj a udržateľnosť regionov na Slovensku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Turková
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Rastislav Tyč
Potravinová bezpečnosť EÚ
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dawid Michal Ujwary
Podnikateľské príležitosti v Poľsku a na Slovensku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Michal Varga
Changes in consumer choice under the influence of different demand determinants
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Veronika Vernárska
Konkurencieschopnosť regiónov v SR
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Vrábelová
Potravinová bezpečnosť EÚ
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Urszula Wolan
Slow Food movement and consumer trends on the food market on the example of Poland and Slovakia
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Justyna Katarzyna Ząbek
Slow Food- tradičná kuchyňa v južnom Poľsku a na Slovensku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matúš Zentko
Ekonomicko-finančná analýza podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Zlatňanská
Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná