Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Richter, PhD.
Identifikační číslo: 19900
Univerzitní e-mail: martin.richter [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Determinanty fungovania potravinovej vertikály a ich vplyv na trhu s agropotravinárskymi výrobkami
Autor: Ing. Martin Richter, PhD.
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Oponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Determinanty fungovania potravinovej vertikály a ich vplyv na trhu s agropotravinárskymi výrobkami
Abstrakt:Jedným z najväčších problémov, ktorým čelí globálna spoločnosť dne, je problém hladu a nedostatku potravín. Vzhľadom k tomu, že lehota pre niektoré sociálne a technologické riešenie je dlhá, treba vybudovať dlhodobý koncepčný rámec pre globálnu politiku potravinovej a výživovej bezpečnosti (FNS). Navrhovaná dizertačná práca sa zameriava na zlepšenie pripravenosti potravinového systému, tým, že poskytuje prostriedky na zmiernenie rizík a neistôt vo svetovom systéme výroby potravín spôsobené hospodárskymi a klimatickými šokmi a zároveň poskytuje riešenia pre udržateľný hospodársky rast. Projekt dizertačnej práce poskytuje analytické nástroje s cieľom experimentovať, analyzovať a koordinovať účinky krátkodobých a strednodobých politík, čím sa umožní uplatnenie konzistentných, koherentných, dlhodobých stratégií so žiaducimi dôsledkami. Potravinový systém je analyzovaný vo vzťahu k ekosystému, energetiky a finančných trhov, z ktorých všetky sú potenciálnymi zdrojmi šokov, ktoré môžu narušiť potravinový systém. Okrem toho, daná problematika je skúmaná vo svetle základných spoločenských trendov a meniacich sa postojov k spotrebe a výrobe potravín. Projekt kladie dôraz na rôznorodosť výziev FNS v rôznych krajinách a regiónoch. Projekt prináša nové empirické dôkazy o determinantoch globálnej FNS, a klasifikuje regióny a životaschopnosť systémov podľa typológie. Mal by sa vypracovať systém harmonizovaných údajov a nástrojov modelovania pre potreby rôznych ekonometrických odhadov (v krátkodobom horizonte) a výhľadové analýzy o budúcich tendenciách potravinovej a výživovej bezpečnosti. Dôležitým prínosom navrhovanej témy dizertačnej práce bude participácia v rámci štúdia v oblasti potravinárskej bezpečnosti v EÚ, jej determinanty a politické dôsledky (s dôrazom na Nové členské krajiny EÚ) a možno aj vypracovanie prípadovej štúdie o Slovensku, v rámci 7. rámcového projektu EÚ s názvom: Hospodárske, spoločenské a politické podmienky pre uspokojovanie potravinových potrieb sveta (Food Secure).
Klíčová slova:Food Secure, Potravinový systém, Potravinová bezpečnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně