Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Richter, PhD.
Identifikačné číslo: 19900
Univerzitný e-mail: martin.richter [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Determinanty fungovania potravinovej vertikály a ich vplyv na trhu s agropotravinárskymi výrobkami
Autor:
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Oponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Determinanty fungovania potravinovej vertikály a ich vplyv na trhu s agropotravinárskymi výrobkami
Abstrakt:
Jedným z najväčších problémov, ktorým čelí globálna spoločnosť dne, je problém hladu a nedostatku potravín. Vzhľadom k tomu, že lehota pre niektoré sociálne a technologické riešenie je dlhá, treba vybudovať dlhodobý koncepčný rámec pre globálnu politiku potravinovej a výživovej bezpečnosti (FNS). Navrhovaná dizertačná práca sa zameriava na zlepšenie pripravenosti potravinového systému, tým, že poskytuje prostriedky na zmiernenie rizík a neistôt vo svetovom systéme výroby potravín spôsobené hospodárskymi a klimatickými šokmi a zároveň poskytuje riešenia pre udržateľný hospodársky rast. Projekt dizertačnej práce poskytuje analytické nástroje s cieľom experimentovať, analyzovať a koordinovať účinky krátkodobých a strednodobých politík, čím sa umožní uplatnenie konzistentných, koherentných, dlhodobých stratégií so žiaducimi dôsledkami. Potravinový systém je analyzovaný vo vzťahu k ekosystému, energetiky a finančných trhov, z ktorých všetky sú potenciálnymi zdrojmi šokov, ktoré môžu narušiť potravinový systém. Okrem toho, daná problematika je skúmaná vo svetle základných spoločenských trendov a meniacich sa postojov k spotrebe a výrobe potravín. Projekt kladie dôraz na rôznorodosť výziev FNS v rôznych krajinách a regiónoch. Projekt prináša nové empirické dôkazy o determinantoch globálnej FNS, a klasifikuje regióny a životaschopnosť systémov podľa typológie. Mal by sa vypracovať systém harmonizovaných údajov a nástrojov modelovania pre potreby rôznych ekonometrických odhadov (v krátkodobom horizonte) a výhľadové analýzy o budúcich tendenciách potravinovej a výživovej bezpečnosti. Dôležitým prínosom navrhovanej témy dizertačnej práce bude participácia v rámci štúdia v oblasti potravinárskej bezpečnosti v EÚ, jej determinanty a politické dôsledky (s dôrazom na Nové členské krajiny EÚ) a možno aj vypracovanie prípadovej štúdie o Slovensku, v rámci 7. rámcového projektu EÚ s názvom: Hospodárske, spoločenské a politické podmienky pre uspokojovanie potravinových potrieb sveta (Food Secure).
Kľúčové slová:
Food Secure, Potravinový systém, Potravinová bezpečnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene