Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Identification number: 1993
University e-mail: qpapcunova [at] is.uniag.sk
 

     Graduate
     
          Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisDetails
1.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Peter Ágh
Socio-ekonomické dopady podnikania vidieckych obcí prostredníctvom obchodných spoločností
September 2020Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Bartová
Hodnotenie kvalifikačnej štruktúry vybraných pracovníkov obecných úradov zodpovedných za správu majetku
April 2011
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Beňová
Hodnotenie vybraných cestovných kancelárií v meste Nitra.
April 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bujnová
Hospodárska kríza a jej vplyv na financovanie obcí
April 2011
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Čulák
Úloha miestnej samosprávy v rozvoji cestovného ruchu na príklade vybraného mesta
June 2013
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Čulaková
Možnosti a perspektívy rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry vo vidieckych obciach v Regionálnom združení Dolná Nitra
April 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Eliána Gajdošová
Regionálna analýza nezamestnanosti v okrese Nitra
July 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Valéria Magáthová
Podmienky a možnosti rozvoja vybraných obcí
May 2012
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Máňová
Úloha regionálnej samosprávy v rozvoji cestovného ruchu na príklade NSK
June 2013
Displaying the final thesis
10.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Hana Skovajsová
Úloha partnerstiev v ekonomickom rozvoji obcí
May 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Štefeková
Analýza ponuky vybraných ubytovacích zariadení v meste Nitra
April 2014
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Štrbková
Hodnotenie poskytovania komunálnych služieb vo vybranom meste
May 2012
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nataša Zvalová
Podmienky a možnosti ďalšieho rozvoja vidieckych obcí
April 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress