Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Identification number: 1995
University e-mail: stefan.buday [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of EU Policies (FESRD)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adriana Blašková
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím finančných prostriedkov Programu rozvoja vidieka
April 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Boreková
Možnosti propagácie kultúry v meste Nitra
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Judita Dudáková
Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku v podmienkach EÚ
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladislav Fedorov
Risks in Agriculture
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková
Poľnohospodárske politiky a politiky regionálneho rozvoja v EÚ z pohľadu OECD (externa)
September 2022Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lenka Hamarová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného regiónu
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Chrančoková
Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku v podmienkach EU
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alexandra Kollárová
Služby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstva
April 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kristína Mandalová, PhD.
Dynamika rozvoja vidieckych sídiel a ich vplyv na zmenu kvality životného prostredia na vidieku
August 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Martincová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného vidieckeho územia
April 2021Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Katarína Mudráková
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím finančných prostriedkov Programu rozvoja vidieka
May 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Očiaková
Analýza konkurenčného prostredia vybraných podnikateľských subjektov
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vladimír Rybár, PhD.
Trh s poľnohospodárskou pôdou a trh nájmu pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zora Servická
Employment Development in the Agricultural Sector in Slovakia and its Comparison with the EU Countries
April 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Maroš Szász
Súčasné tendencie vývoja trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch Slovenska.
April 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aleš Šebík
Využívanie a zhodnotenie podporných nástrojov SPP EÚ na rozvoj poľnohospodárstva v Nitrianskom regióne
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Števulová
Vývoj podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SR
May 2021Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Veronika Vaňková
Služby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstva.
April 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Žemberová
Stabilita Európskej únie v rámci európskeho regiónu
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress