Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Strnál
Identification number: 2077
University e-mail: xstrnal [at] is.uniag.sk
 
6218901  Integrated Rural Development D-IRV
FESRD D-IRV ext [year 2]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
2nd year of study
 
External colleague - Faculty of European Studies and Regional Development (SUA)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Identifikácia lokalizačných faktorov kultúrnych a kreatívnych odvetví na okresnej úrovni SR aplikáciou priestorového modelu
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Strnál, Michal
Identifikácia lokalizačných faktorov kultúrnych a kreatívnych odvetví na okresnej úrovni SR aplikáciou priestorového modelu. In Kontexty kultúry a turizmu. 12, 2 (2019), p. 111--126. ISSN 1337-7760.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
2.Lokalizačné tendencie a faktory kultúrnych a kreatívnych odvetví vo vidieckych a periférnych regiónoch Slovenska - prípadová štúdia
Melichová, Katarína -- Varecha, Lukáš -- Strnál, Michal
Lokalizačné tendencie a faktory kultúrnych a kreatívnych odvetví vo vidieckych a periférnych regiónoch Slovenska - prípadová štúdia. In Kontexty kultúry a turizmu. 11, 1 (2018), p. 7--27. ISSN 1337-7760.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
3.Policy instruments and barriers to rural tourism development – a case study of cluster in the Liptov touristic region in Slovakia
Melichová, Katarína -- Majstríková, Ľubica -- Valach, Maroš -- Strnál, Michal
Policy instruments and barriers to rural tourism development – a case study of cluster in the Liptov touristic region in Slovakia. In Ecocycles. 4, 2 (2018), p. 85--96. ISSN 2416-2140.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
4.Prístup LEADER v Žilinskom kraji: informačná brožúra o realizácii prístupu LEADER
Strnál, Michal -- Lietava, Marek
Prístup LEADER v Žilinskom kraji: informačná brožúra o realizácii prístupu LEADER. 1st ed. Žilina : Regionálne pracovisko pre Národnú sieť rozvoja vidieka, 2017. 32 p.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
5.Uplatnenie inovatívnych produktov z medu na slovenskom agrotrhu: výskumná štúdia
Chlebo, Róbert -- Gero, Andrej -- Ilko, Štefan -- Dudášová, Barbora -- Strnál, Michal
Uplatnenie inovatívnych produktov z medu na slovenskom agrotrhu: výskumná štúdia. Bratislava : Ministerstvo poľnohospodárstva SR, 2009. 58 p.
GAIVýskumné štúdie a priebežné správy; od roku 2013 Správy2009Details
6.Verejno-súkromné partnerstvá a miestne akčné skupiny v Žilinskom kraji
Strnál, Michal -- Lietava, Marek
Verejno-súkromné partnerstvá a miestne akčné skupiny v Žilinskom kraji. 1st ed. Žilina : Regionálne pracovisko pre Národnú sieť rozvoja vidieka, 2016. 24 p.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2016Details
7.Zakladanie a údržba brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach na vidieku
Jurík, Ľuboš -- Halaj, Peter -- Paganová, Viera -- Strnál, Michal
Zakladanie a údržba brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach na vidieku. Nitra  : Agroinštitút. (2012), ISBN 978-80-7139-152-4.
BABOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2012Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.