Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Dráb, PhD.
Identification number: 210
University e-mail: stefan.drab [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Contacts               Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Mgr. Patrik Baloga
Využitie propolisu pri výrobe sladových nápojov a piva
April 2018
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Bosý
Hodnotenie vybraných parametrov kvality sladovníckeho jačmeňa
April 2015
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Filip Bosý
Sladovnícky proces ako významný faktor ovplyvňujúci obsah beta-glukánov v zrne jačmeňa
April 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Buday
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov vybraných nápojov vyrobených na báze sladu
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lívia Dudejová
Výroba nealkoholického piva
April 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Gašpar
Vplyv úpravy varného procesu na technologické parametre sladiny s cieľom výroby nealkoholického piva
April 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Jamrichová
Vplyv teploty na sladovanie jačmeňa a technologické parametre sladu
April 2018Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Jančičková
Dosiahnuteľný stupeň prekvasenia ako komplexný parameter hodnotenia kvality sladiny
April 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Jančová
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov pivovarníckeho mláta
April 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Zuzana Kováčová
Vplyv spôsobu chmelenia na vybrané kvalitatívne parametre piva
April 2019
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Krajčíková
Vplyv otvorenej a uzavretej nádoby na kvasenie a technologické parametre piva
April 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Kudláková
Analýza vrchne kvaseného piva typu IPA
April 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Kudláková
Vplyv odrody chmeľu na studené chmelenie piva
April 2018Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Lančarič
Technologický postup výroby mladinových koncentrátov
April 2015
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Lauro
Horkosť piva ako dôležitý kvalitatívny ukazovateľ
April 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Lauro
Vplyv studeného chmelenia na technologické parametre piva
April 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Mrugová
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov bežných druhov piva
April 2016
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Benjamín Pilka
Vplyv podmienok procesu rmutovania na technologické parametre sladiny
April 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Pivodová
Hodnotenie vybraných kvalitatívnych parametrov sladovníckych odrôd jačmeňa
April 2018Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Pivodová
Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckeho
April 2020
Displaying the final thesis
21.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Andrea Podušelová
Druhotné využitie hroznových výliskov pri výrobe ochuteného piva
April 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Podušelová
Druhotné využitie hroznových výliskov pri výrobe ochuteného piva
April 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Simona Popovičová
Hodnotenie amylolytickej aktivity počas procesu výroby sladu
April 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Simona Popovičová
Hodnotenie amylolytickej aktivity počas procesu výroby sladu
May 2020
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Rosinová
Vplyv vybraných kvalitatívnych parametrov na koloidnú stabilitu piva
April 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Šovčík
Využitie konopných semien ako surogátu pri výrobe sladiny
April 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Denisa Štuberová
Vplyv filtračného materiálu na biologickú a technologickú kvalitu piva
April 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Treťjaková
Zmeny v obsahu antioxidačne účinných látok v procese výroby piva
April 2018
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Vabecová
Vplyv prídavku vybraných druhov sladidiel na kvalitatívne parametre piva
April 2018Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Varga
Viskozita ako kľúčový parameter sladu
April 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Vlk
Hodnotenie významných parametrov kvality nealkoholických pív
March 2017
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Vojtek
Lepok a jeho prítomnosť v pive
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress