Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Bitter, PhD.
Identification number: 2116
University e-mail: qbitter [at] is.uniag.sk
 

Contacts
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Ord.
State
Type
Final thesis
Until
Details
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Ackermannová
Využívanie podporných nástrojov SPP EÚ pri diverzifikácii poľnohospodárstva vo vybranej vidieckej oblasti
April 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Bedečová
Vplyv čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a z národných zdrojov na rozvoj kraja, regiónu a podnikateľských subjektov
April 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Lecáková
Vplyv čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a z národných zdrojov na rozvoj vybraných vidieckych oblastí SR
April 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Pallerová
Vplyv čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a z národných zdrojov na rozvoj mesta Šaľa
April 2011Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alica Sedláčeková
Vplyv čerpania štrukturálnych fondov EÚ na rozvoj mesta Levice
April 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dária Valachyová
Vplyv čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a z národných zdrojov na rozvoj obce Výčapy - Opatovce
April 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Vidová
Vplyv čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a z národných zdrojov na rozvoj kraja, regiónu a podnikateľských subjektov
April 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Vrbová
Vplyv čerpania nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z národných prostriedkov na rozvoj mikroregiónu Cedron
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress