Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 2219
Univerzitný e-mail: qzatkova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Absolvent     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Majetková a finančná situácia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby
Zaťková, Ľubica -- Hacherová, Žofia
Majetková a finančná situácia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby. Záverečná práca. 2009. 144 s.
DAIDizertačné a habilitačné práce2009Podrobnosti
2.Novelizácia postupov účtovania s dopadom na majetok a zdroja krytia = The amendments of account manners with impact on assets and resources of settlement
Hacherová, Žofia -- Zaťková, Ľubica
Novelizácia postupov účtovania s dopadom na majetok a zdroja krytia = The amendments of account manners with impact on assets and resources of settlement.  In Finančné riadenie a výkonnosť podnikov : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice 14.9.2007. Košice : Ekonomická univerzita. (2007), ISBN 978-80-225-2343-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2007Podrobnosti
3.Štrukturálne zmeny finančných zdrojov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby = Structural changes in financial recourses in enterprises of agricultural primary production
Hacherová, Žofia -- Zaťková, Ľubica
Štrukturálne zmeny finančných zdrojov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby = Structural changes in financial recourses in enterprises of agricultural primary production.  In Rozvoj vidieka a štrukturálne zmeny v podnikateľských subjektoch v agrokomplexe : medzinárodná vedecká konferencia, Račkova dolina, 28. - 29. apríla 2010 = Rural development and structural changes companies in agrokomplex. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), s. 74--79. ISBN 978-80-552-0367-6. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2010/zborniky/027-10/hacherova_zatkova.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2010Podrobnosti
4.Trends of financial resources in agricultural enterprises of the Slovak Republic
Hacherová, Žofia -- Zaťková, Ľubica -- Ferenczi Vaňová, Alexandra
Trends of financial resources in agricultural enterprises of the Slovak Republic. In Sovremennye problemy razvitija nacionaľnoj ekonomiki : sbornik statej k meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Stavropoľ 21-22 maja 2009 g. Stavropoľ: OOO "Mir Dannych", 2009, s. 71--77. ISBN 978-5-91042-079-7.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2009Podrobnosti
5.Účtovanie o zásobách podľa IAS/IFRS v porovnaní so slovenskými právnymi predpismi = Accounting for inventories according to IAS/IFRS in comparison with Slovak law
Zaťková, Ľubica
Účtovanie o zásobách podľa IAS/IFRS v porovnaní so slovenskými právnymi predpismi = Accounting for inventories according to IAS/IFRS in comparison with Slovak law.  In Mladá veda 2007 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, Račkova dolina 21.-23. 11. 2007. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2007), s. 921--926. ISBN 978-80-8069-970-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2007Podrobnosti
6.Účtovná závierka - východisko posúdenia majetkovej a finančnej situácie
Baloghová, Beatrix -- Zaťková, Ľubica
Účtovná závierka - východisko posúdenia majetkovej a finančnej situácie.  In Význam a úlohy účtovníctva a financií v riadení malých a stredných podnikov v poľnohospodárstve : zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, 16. november 2007, Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2007), ISBN 978-80-8069-967-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2007Podrobnosti
7.Účtovníctvo ako súčasť podnikového informačného systému a nástroj kontrolingu
Michaláková, Jana -- Váryová, Ivana -- Zaťková, Ľubica
Účtovníctvo ako súčasť podnikového informačného systému a nástroj kontrolingu.  In MendelNET 2007 : evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia, Brno 2007. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. (2007), ISBN 978-80-903966-6-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2007Podrobnosti
8.Ukazovatele finančnej situácie podnikov poľnohospodárskej prvovýroby = Indications of financial situation in companies of agricultural primary production
Zaťková, Ľubica -- Baculík, Peter
Ukazovatele finančnej situácie podnikov poľnohospodárskej prvovýroby = Indications of financial situation in companies of agricultural primary production. In Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 16.-17. května 2007, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007, s. 333--338. ISBN 978-80-213-1661-4.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2007Podrobnosti
9.Vykazovanie a oceňovanie biologického majetku z pohľadu medzinárodného účtovného štandardu 41 - poľnohospodárstvo = Recognition and measurement of biological assets according to international accounting standard 41 - agriculture
Zaťková, Ľubica -- Váryová, Ivana
Vykazovanie a oceňovanie biologického majetku z pohľadu medzinárodného účtovného štandardu 41 - poľnohospodárstvo = Recognition and measurement of biological assets according to international accounting standard 41 - agriculture.  In Medzinárodné vedecké dni 2008 : konkurencieschopnosť a ekonomický rast: európske a národné perspektívy : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 28.-30. mája 2008 Nitra, Slovenská republika = International scientific days 2008 : competitiveness and economic growth: European and national perspectives : proceedings of reviewed articles of International scientific conference, May 28.-30.2008 Nitra, the Slovak Republic. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2008), s. 1024--1029. ISBN 978-80-552-0061-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2008Podrobnosti
10.Vykazovanie majetku v účtovnej závierke podľa IAS/IFRS a podľa slovenských právnych predpisov
Zaťková, Ľubica -- Baloghová, Beatrix
Vykazovanie majetku v účtovnej závierke podľa IAS/IFRS a podľa slovenských právnych predpisov.  In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sbornik přispěvků, 12. 4. 2007 ve Zlíne. Zlín : Univerzita Tomáše Bati. (2007), ISBN 978-80-7318-529-9.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2007Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.