Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identification number: 221
University e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 

     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
Projects          Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavka Čapičíková
Sadovnícko-architektonický návrh vybranej časti obce Dlhé Pole
May 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is submittedBTWritten by (author): Barbora Gurová
Sadovnícko architektonická analýza vybraného verejného priestoru sídliska Žarec v meste Čadca
June 2020
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mária Halvoníková
Analýza funkcií priestoru ZŠ v Nových Sadoch
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Harabová
Analýza funkcií plôch zelene areálu ZŠ Pukanec
May 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Jedináková
Adaptácia areálu Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci pre potreby handicapovaných občanov
May 2012Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Alica Jelačičová
Sadovnícko-architektonický návrh úprav školského areálu (ZŠ - Sama Chalúpku)
May 2020
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alica Jelačičová
Záhradno-architektonický návrh úprav školského areálu
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Jurčová
Vývoj, premeny a súčasná štruktúra kultúrnej vinohradníckej krajiny.
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Ivana Kočišová
Vyhradené priestranstvá mestského sídla - MŠ
May 2014Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Attila Kovács
Sadovnícko-architektonický návrh areálu základnej školy v Tekovských Lužanoch.
May 2013Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Kučerová
Analýza funkcií plôch zelene areálu vysokej školy FZKI v Nitre
May 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Barbora Kucharovičová
Analýza funkcií priestoru MŠ v Trnave.
May 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mária Modrovičová
Tvar a jeho použitie v záhradnej a krajinnej architektúre v období baroka.
May 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lívia Neupauerová
Sadovnícko-architektonický návrh revitalizácie vybraného areálu brownfield v Banskej Bystrici.
April 2019
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Radoslava Petrovičová
Príprava projektu sadovnícko-architektonického riešenia oddýchového priestoru Malá hora.
April 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Polková
Mierka, proporcia a ilúzia v záhradnej a krajinnej architektúre v období baroka.
May 2015
Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Simona Ptačinová
Analýza plôch zelene vybraného územia/lokality s podporou permakultúrneho dizajnu.
May 2021
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Simona Slížiková
Analýza plôch zelene vyhradeného areálu polikliniky v Hlohovci.
April 2021
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Šarinová
Analýza funkcií priestoru parku v Továrnikoch
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Špaleková
Analýza stavu a návrh rekonštrukcie mestského parku v Novom Meste nad Váhom.
May 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Lucia Šurinová
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
April 2021
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Zuzana Tulipánová
Analýza vzťahu medzi krajinomaľbou, krajinárskou tvorbou a vinohradníckou krajinou na Slovensku
June 2013
Displaying the final thesis
23.Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Jana Vargová
Vývoj sídliskovej zástavby v Trnave s dôrazom na vybrané modelové územie. ( Sídlisko Družba)
May 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Vaškovičová
Krajinno-architektonické úpravy časti nábrežia rieky Laborec v Humennom.
April 2019
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Vavricová
Plochy zelene areálu základnej školy v obci Klokočov.
May 2014Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Vejčíková
Sadovnícko-architektonický návrh Liečebného ústavu Zobor v Nitre
May 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress