Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikačné číslo: 221
Univerzitný e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavka Čapičíková
Sadovnícko-architektonický návrh vybranej časti obce Dlhé Pole
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Barbora Gurová
Sadovnícko architektonická analýza vybraného verejného priestoru
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Halvoníková
Analýza funkcií priestoru ZŠ v Nových Sadoch
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Harabová
Analýza funkcií plôch zelene areálu ZŠ Pukanec
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Jedináková
Adaptácia areálu Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci pre potreby handicapovaných občanov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Alica Jelačičová
Sadovnícko-architektonický návrh úprav školského areálu (ZŠ - Sama Chalúpku)
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Alica Jelačičová
Záhradno-architektonický návrh úprav školského areálu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Mária Jurčová
Vývoj, premeny a súčasná štruktúra kultúrnej vinohradníckej krajiny.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Ivana Kočišová
Vyhradené priestranstvá mestského sídla - MŠ
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Attila Kovács
Sadovnícko-architektonický návrh areálu základnej školy v Tekovských Lužanoch.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Kučerová
Analýza funkcií plôch zelene areálu vysokej školy FZKI v Nitre
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Barbora Kucharovičová
Analýza funkcií priestoru MŠ v Trnave.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Modrovičová
Tvar a jeho použitie v záhradnej a krajinnej architektúre v období baroka.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lívia Neupauerová
Sadovnícko-architektonický návrh revitalizácie vybraného areálu brownfield v Banskej Bystrici.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslava Petrovičová
Príprava projektu sadovnícko-architektonického riešenia oddýchového priestoru Malá hora.
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavla Polková
Mierka, proporcia a ilúzia v záhradnej a krajinnej architektúre v období baroka.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Simona Ptačinová
Analýza plôch zelene vybraného územia/lokality s podporou permakultúrneho dizajnu.
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Simona Slížiková
Analýza plôch zelene vyhradeného areálu polikliniky v Hlohovci.
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Šarinová
Analýza funkcií priestoru parku v Továrnikoch
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimíra Špaleková
Analýza stavu a návrh rekonštrukcie mestského parku v Novom Meste nad Váhom.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Lucia Šurinová
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Tulipánová
Analýza vzťahu medzi krajinomaľbou, krajinárskou tvorbou a vinohradníckou krajinou na Slovensku
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Jana Vargová
Vývoj sídliskovej zástavby v Trnave s dôrazom na vybrané modelové územie. ( Sídlisko Družba)
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Vaškovičová
Krajinno-architektonické úpravy časti nábrežia rieky Laborec v Humennom.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Vavricová
Plochy zelene areálu základnej školy v obci Klokočov.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Vejčíková
Sadovnícko-architektonický návrh Liečebného ústavu Zobor v Nitre
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná