Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Výuka
     
Závěrečná práce     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Adaptácia areálu Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci pre potreby handicapovaných občanov
Autor:
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce:
Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:
Ing. Melinda Báruszová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Adaptácia areálu Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci pre potreby handicapovaných občanov
Abstrakt:
JEDINÁKOVÁ Jana: Adaptácia areálu Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci pre potreby handicapovaných občanov. [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. Vedúci diplomovej práce: Ing. Martina Verešová, PhD. Nitra: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, 2012. 75 s. Témou diplomovej práce je Adaptácia areálu Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci pre potreby handicapovaných občanov. Cieľom je vypracovať sadovnícko - architektonický návrh tohto areálu, s dôrazom na bezbariérovosť a špecifické sadovnícke úpravy, vhodné pre všetkých potenciálnych užívateľov tohto priestoru. V úvodných kapitolách sú definované jednotlivé druhy postihnutí, ich nároky na prostredie, požiadavky na bezbariérovosť, prejavy stresu a preferencie pacienov, princípy tvorby nemoničných záhrad, príklady zo zahraničia a typy programov záhradnej terapie. V ďaších kapitolách je uvedená metodika práce, základné charakteristiky riešeného územia, zhodnotenie súčasného stavu, analýzy územia a samotný návrh riešenia.
Klíčová slova:
bezbariérovosť, "liečivá" záhrada, postihnutie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně