Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Výuka          
Projekty
     
Publikace     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Analýza funkcií plôch zelene areálu vysokej školy FZKI v Nitre
Autor:
Ing. Kristína Kučerová
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:
Ing. Milan Knoll, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce: Analýza funkcií plôch zelene areálu vysokej školy FZKI v Nitre
Abstrakt:
Práca sa zaoberá výsledkami a následným zhodnotením terénnych prieskumov v riešenom univerzitnom areáli v Nitre. Skúmaným a pozorovaným objektom bol prieskum a inventarizácia drevín areálu. Bolo použitých niekoľko metód hodnotenia drevinovej skladby. Hlavnou metódou bola inventarizácia, druh, klasifikácia a sadovícka hodnota podľa prof. J. Machovca (1982), doplnená bola metodikou na určenie zdravotného stavu podľa prof. P. Hrubíka (2004). Z vyhodnotených analýz vyplýva, že drevinová skladba školského areálu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva je priemernej hodnoty. Zeleň školských areálov má výrazný vplyv na psychiku študenta, a preto zabezpečenie hodnotného stavu drevín je náročnou a dôležitou úlohou. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť na základe analýz drevinovej skladby a vypracovaných podkladových materiálov, možné riešenie efektívneho využitia riešeného areálu.
Klíčová slova:
záhradná architektúra, zelené fakulty, školské areály, Nitra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně