Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikačné číslo: 221
Univerzitný e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     
Absolvent     Výučba     
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vývoj, premeny a súčasná štruktúra kultúrnej vinohradníckej krajiny.
Autor:
Bc. Mária Jurčová
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vývoj, premeny a súčasná štruktúra kultúrnej vinohradníckej krajiny.
Abstrakt:
Práca je štúdiou vzniku a vývoja kultúrnej vinohradníckej krajiny v malokarpatskej oblasti na modelovom území Pezinka ako mestského typu vinohradníctva a štúdium aspektov, ktoré túto krajinu ovplyvňovali v priebehu jej vývoja a formovali jej stav do súčasnosti. Vinohradníctvo je výrazným prvkom, ktorý v priebehu dejín tohto mesta ovplyvňoval jeho hospodársku a kultúrnu oblasť vývoja a v súčasnosti je stále symbolom mesta. Cieľom práce bola analýza kultúrno-historických a vizuálno-estetických hodnôt vinohradníckej krajiny na katastrálnom území Pezinka a zhodnotenie potenciálu jej ďalšieho rozvoja. Je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú rozvinuté širšie vzťahy a prírodné podmienky záujmového územia. Druhá kapitola je venovaná vinohradníctvu v malokarpatskej oblasti v minulosti, so zameraním na mesto Pezinok. Ďalšia časť charakterizuje pestovanie viniča v minulosti a dnes so zameraním na sortiment pestovaného viniča a technológiu pestovania viniča v minulosti. Záverečná najrozsiahlejšia kapitola rieši súčasný stav a potenciál rozvoja vinohradníckej krajiny z pohľadu riešených hodnôt. Výsledkom problematiky je návrh možností využitia vinohradov ako poloverejného priestoru v celomestskom meradle.
Kľúčové slová:
krajina, vinohradnícka krajina, vinohradníctvo, malokarpatská oblasť, Pezinok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene