Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 

     Absolvent               
Projekty
     
Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Analýza funkcií priestoru ZŠ v Nových Sadoch
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. arch. Roman Kminiak
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Analýza funkcií priestoru ZŠ v Nových Sadoch
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vyhradenej zelene jednotlivých typov škôl a popisuje legislatívu škôl týkajúcu sa danej problematiky. Uvádza príklady riešenia zelene školských dvorov v zahraničí. Spracúva informácie o objektoch nachádzajúcich sa v záujmovom území a posudzuje ich funkčnosť. Cieľom práce bolo zhodnotiť stav zelene, pomocou metodík vypracovať inventarizáciu drevín školského areálu a vytvoriť ideový návrh areálu Základnej školy v Nových Sadoch. V záverečnej diskusii porovnáva výhody a nevýhody školských areálov na vidieku a v meste.
Klíčová slova:školské dvory, vidiek, mesto, vyhradená zeleň, školský areál

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně