Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     
     
     
     Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Sadovnícko-architektonický návrh vybranej časti obce Dlhé Pole
Autor: Ing. Slavka Čapičíková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Daniela Bartošová Krajčovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Sadovnícko-architektonický návrh vybranej časti obce Dlhé Pole
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca rieši problematiku tvorby verejných priestorov vidieckych sídel. Obsahuje vypracovanie sadovnícko-architektonického návrhu vo vybraných častiach obce Dlhé Pole, ktorá leží v nadmorskej výške 392m, v údolí pohoria Javorníky. Obec patrí do okresu Žilina, ktorý je súčasťou regiónu Horné Považie. Vytvoreniu návrhu predchádzalo vypracovanie potrebných analýz. Analýzy sú vypracované podľa údajov zistených pri terénnom prieskume. Predmetom návrhu sú dve záujmové územia: okolie obecného úradu a verejné priestranstvo v časti obce Kúpalisko. Návrh úpravy verejného priestranstva pri obecnom úrade zahŕňa vytvorenie zhromažďovacieho priestoru s pódiom pre kultúrne podujatia, a tiež vytvorenie priestoru pre umiestnenie umeleckého diela pripomínajúceho bohatú drotársku tradíciu obce. Návrh v časti obce Kúpalisko zahŕňa pretvorenie nevyužívaného priestranstva na detské ihrisko s hernými prvkami pre staršie i mladšie deti.Výber vegetačných prvkov závisí od charakteru vidieckeho sídla a prírodných podmienok záujmového územia, preto boli prevažne navrhnuté listnaté dreviny, kvitnúce kry a trvalkové záhony, ktoré svojou variabilitou vhodne dotvoria vidiecke prostredie.Navrhnutými úpravami sa docieli vytvorenie nových funkčných plôch a zaistí sa vyššia využiteľnosť a návštevnosť daného územia.
Klíčová slova:
vidiecke sídlo, verejný priestor, vidiek, zeleň vidieckeho sídla, obnova zelene, tvorba verejných priestorov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně