Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty
     
     
     
Závěrečná práce
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Sadovnícko-architektonický návrh areálu základnej školy v Tekovských Lužanoch.
Autor: Ing. Attila Kovács
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Sadovnícko-architektonický návrh areálu základnej školy v Tekovských Lužanoch.
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je "Sadovnícko-architektonický návrh areálu základnej školy v Tekovských Lužanoch". Návrh sa zaoberá hlavnými zásadami a princípmi riešenia školských areálov. V úvodnej časti diplomovej práce je podrobne spracovaná charakteristika zelene v sídlach, ktorá je nevyhnutnou súčasťou záhrad školských areálov a jej triedenie v životnom prostredí. Nasledovne je spracovaný stručný prehľad histórie vývoja škôl na Slovensku. Ďalej je popísaný podrobný prehľad a základné rozdelenie škôl na Slovensku a kompozičné princípy tvorby zelene v školských areáloch. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie súčasného stavu vybraného areálu základnej školy, posúdenie celkovej plochy z kompozičného, ale aj estetického hľadiska. Ďalej vypracovanie návrhu a dotvorenia areálu základnej školy v Tekovských Lužanoch, ktorý by mal ponúknuť nové možnosti riešenia školskej záhrady. Tak nasledovne vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie a rozvoj detí a aktívny oddych pre okolité obyvateľstvo. Návrh môže byť veľkým prínosom a slúžiť ako inšpiračný zdroj pre obec Tekovské Lužany pri dotvorení areálu základnej školy, ale aj pre okolité školy.
Klíčová slova:
tvorba areálov škôl, sadovnícko-architektonická tvorba, zeleň, športoviská

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně