Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     Absolvent          
     
     
Publikace
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Tvar a jeho použitie v záhradnej a krajinnej architektúre v období baroka.
Autor:
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:Ing. Richard Kubišta, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Tvar a jeho použitie v záhradnej a krajinnej architektúre v období baroka.
Abstrakt:
MODROVIČOVÁ, Mária. 2015. Tvar a jeho použitie v záhradnej a krajinnej architektúre v období baroka: bakalárska práca. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita. 46 s. Bakalárska práca je zameraná na štúdium tvarov v pôdorysoch vybraných barokových záhrad. Ich charakteristikou a následným vzájomným porovnaním. Prvá kapitola je zameraná na tvar a jeho charakteristiky. Sú v nej objasnené základné elementy formy, tvary rovinných elementov formy a tvary priestorových elementov formy. Druhá kapitola sa zaoberá barokom, jeho filozofiou a podmienkami vzniku. Sú v nej opísané hlavné znaky záhradnej tvorby v danom období. Ciele práce sú zamerané na určenie charakteristík tvarov a ich vlastností, objasnenie ich pôsobenia v jednotlivých vybraných barokových záhradách a hľadanie súvislosti medzi nimi a ich umiestnením v kompozícii. Objasnenie ich symbolického významu v súvislosti s filozofiou doby. Práca vznikla na základe štúdia dostupných mapových podkladov a následným vypracovaním analýz. Porovnávaním jednotlivých analýz a preskúmaním spoločných tvarových charakteristík jednotlivých záhrad sme sa pokúsili prácou objasniť ich umiestnenie v pôdorysoch vzhľadom na ich vlastnosti. Výsledkom riešenia cieľov bakalárskej práce je zhodnotenie použitia jednotlivých tvarov v pôdorysoch záhrad, ich rozmiestnenie v rámci kompozície a poukázanie na prepojenie s filozofiou baroka.
Klíčová slova:tvar, analýza, barok, filozofia, pôdorys

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně