Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Mierka, proporcia a ilúzia v záhradnej a krajinnej architektúre v období baroka.
Autor: Ing. Pavla Polková
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:Ing. Richard Kubišta, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Mierka, proporcia a ilúzia v záhradnej a krajinnej architektúre v období baroka.
Abstrakt:Mierka, proporcia a ilúzia sú veľmi dôležitou súčasťou záhradnej kompozície. Tieto pojmy boli ľudstvu známe už v baroku, ktorého hlavnou črtou bola monumentálnosť. Mierka je definovaná ako vzájomný pomer rozmerov jednotlivých kompozičných prvkov. Je potrebné poznať jej hodnoty pre lepšiu orientáciu v priestore a navrhovaní krajinného súboru. Veľkou súčasťou mierky je i proporcia, ktorá nám vyjadruje vzťah jednotlivých objektov k objektu ako celku. Proporčné vzťahy súvisia so známym pojmom zlatý rez. Geometrické tvary považujeme na základe princípov zlatého rezu za vzor harmónie a krásy. Zmenou vzdialenosti objektu od pozorovateľa sa zároveň mení i jeho mierka. Tento jav je v architektúre známy pod pojmom perspektíva. Perspektíva sa využíva pri vytváraní ilúzie v priestore. Na základe týchto skutočnosti sme sa v práci zamerali na analýzu a porovnávanie jednotlivých princípov perspektívy z fotiek a pôdorysov historických parkov v období baroka. Skúmame a popisujeme zákonitosti proporčných vzťahov prostredníctvom prirodzeného merítka, respektíve postavy človeka.
Klíčová slova:proporcia, ilúzia, zlatý rez, mierka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně