Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     
Absolvent
     
Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Príprava projektu sadovnícko-architektonického riešenia oddýchového priestoru Malá hora.
Autor:
Ing. Radoslava Petrovičová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:
Ing. Katarína Rovná, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Príprava projektu sadovnícko-architektonického riešenia oddýchového priestoru Malá hora.
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá vysvetlením pojmov ako verejné priestory, verejná zeleň či park a približuje zeleň v intraviláne mesta ako sídelnú zeleň jej vznik a funkciu v mestskom prostredí. V súčasnej dobe dochádza k odlesňovaniu nielen našej celej krajiny ale aj k úbytku zelene v meste. Najviac úbytku pozorujeme na stromovej a krovitej vegetácii, ktorú najmä priamo v mestách nahrádza betón a dlažba. Prvky zelene kedysi patrili k neodmyslitelnej súčasti mestského prostredia s presne stanoveným počtom stromovej vegetácie na jedného človeka. Okrem estetickej funkcie plnili najmä mikroklimatickú funkciu v prostredí mesta. Dnes sú už prvky tejto zelene len ojedinelým, významným a vzácnym prvkom, ktorý si často v urýchlenom tempe života nestíhame ani povšimnúť. Táto zeleň v meste však stále hovorí o svojej strácajúcej sa hodnote a dôležitosti byť súčasťou mestského prostredia. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na vznik a vývoj mesta, verených priestranstiev, vývoj sídelnej zelene ako aj na jej potrebu a nenahraditeľné funkcie v meste. Ďalej je zameraná aj na kategorizáciu zelene, vznik a vývoj parkov, parkových úprav ako aj definovanie jednotlivých častí parku a parkového programu. Parku preto, že ešte nie v tak dávnej minulosti tvoril jednu z najdôležitejších častí mesta. Bol jeho priamou a priznanou súčasťou, jedným z naviac navštevovaných častí mesta, nielen vo voľnom čase mestských ale aj prímestských obyvateľov. Druhá časť bakalárskej práce je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu vybratého územia v meste Martin, na sadovnícko - architektonické analýzy, potrebnú k vypracovaniu budúcich sadovnícko-architektonických návrhov pre časť verejne prístupného oddychového územia Malá hora v meste Martin.
Klíčová slova:vývoj sídelnej zelene , park, verejné priestory, sídelná zeleň , program parku, organizácia parku, mesto

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně