Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty     Absolvent
     
Výuka          
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Záhradno-architektonický návrh úprav školského areálu
Autor: Bc. Alica Jelačičová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Záhradno-architektonický návrh úprav školského areálu
Abstrakt:
Predkladaná bakalárska práca je rozdelená do ôsmych kapitol. Cieľom je záhradno-architektonický návrh úprav školského areálu, uplatnenie princípov pri jeho tvorbe a bližšie analýzy a inventarizácia vybraného školského areálu – areál Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi. Zámerom práce je teda vytvorenie vhodného prostredia pre žiakov počas vyučovania ale aj počas ich voľného času. K tomuto cieľu som si pomohla dotazníkovým prieskumom žiakov 3., 6. a 9. ročníka. Vhodným typom pre tento školský areál je prírodný, ktorý vyplýva aj z vyjadrených požiadaviek žiakov. Nosnou kapitolou je preto siedma kapitola obsahujúca výsledky z prieskumu, ale taktiež analýzy prvotnej, druhotnej a terciárnej štruktúry územia a areálu školy, ktoré mi poskytli informácie pre vhodné osadenie jednotlivých prvkov.
Klíčová slova:areály škôl, zeleň, prírodná záhrada, Prievidza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně