Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Výuka          
Projekty     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Sadovnícko architektonická analýza vybraného verejného priestoru sídliska Žarec v meste Čadca
Autor: Barbora Gurová
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce:
Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Sadovnícko architektonická analýza vybraného verejného priestoru sídliska Žarec v meste Čadca
Abstrakt:
Zeleň je pre život človeka v obytných súboroch veľmi dôležitá. Skvalitňuje a kompozične dotvára jeho priestor, svojimi funkciami zlepšuje životné prostredie a slúži ako útočisko pre zvieratá. V bakalárskej práci sa zaoberáme situáciou zelene nachádzajúcej sa na sídlisku Žarec v meste Čadca. V rámci terénneho prieskumu sme vo vybranom území zinventarizovali 143 drevín, podľa metodiky Machovca (1987), kde väčšina - 81 % bolo zastúpených so sadovníckou hodnotou 3, 17% drevín bolo označených so sadovníckou hodnotou 4, najmenej zastúpených drevín z celkového počtu bolo so sadovníckou hodnotou 5 a 2 iba 1%. Odporučili sme presadenie nevhodne vysadených veľmi mladých jedincov a odstránenie poškodených, rizikových drevín. Ďalšie spracovanie analýz smerovalo k vytvoreniu konceptu návrhovej štúdie obnovy plôch zelene s uplatnením prvkov zelenej infraštruktúry. Z analýzy pozitívnych a negatívnych vplyvov priestoru vyplynulo niekoľko nedostatkov, ktoré sme považovali za potrebné v návrhu odstrániť. Za hlavný prínos práce považujeme vytvorenie konceptu návrhu rekreačno-oddychovej zóny pre všetky vekové kategórie ľudí s uplatnením novodobých trendov zelenej infraštruktúry, ktoré napomáhajú zlepšeniu životného prostredia.
Klíčová slova:
mestská zeleň, sídlisková zeleň, obytné súbory, zelená infraštruktúra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně