Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     
Absolvent     
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sadovnícko-architektonický návrh revitalizácie vybraného areálu brownfield v Banskej Bystrici.
Autor:
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Lančarič
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Sadovnícko-architektonický návrh revitalizácie vybraného areálu brownfield v Banskej Bystrici.
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom obnovy a revitalizácie vybraného areálu brownfield. V prvej kapitole sú uvedené názory rôznych autorov na problematiku riešenia brownfield lokalít. Úvod tejto problematiky je zameraný na definovanie pojmu brownfield, klasifikáciu takýchto lokalít podľa rôznych kritérií, ekonomické a spoločenské aspekty pri priebehu revitalizácie a príkladové štúdie úspešných projektov zo Slovenska aj zo zahraničia. Ďalšia kapitola je venovaná téme tvorby verejných priestorov. Ich historickému vývoju a podmienkam projektovania a realizácie tohto druhu priestranstiev. Výsledkom tejto práce bolo vypracovanie návrhovej štúdie sadovnícko – architektonického riešenia areálu bývalej textílnej továrne Slovenka v centre mesta Banská Bystrica. Vypracované analýzy poukazujú na možnosti napojenia tohto komplexu na širšie okolie sídla. Súčasťou analytickej časti bolo aj zhodnotenie drevinovej vegetácie prostredníctvom inventarizácie zelene. Sadovnícko – architektonický návrh riešenia, bol vyhotovený na základe štúdie navrhovanej výstavby. Návrh vegetačných úprav je možnosťou obnovy brownfield lokality a podnetom k vytvoreniu atraktívneho polyfunkčného priestoru v centre mesta. Riešenie sa zaoberá organizáciou a funkčno – priestorovým usporiadaním navrhovaného komplexu novej zástavby.
Klíčová slova:
brownfield, verejné priestory, sídlo, urbanizácia, revitalizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně