Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty     Absolvent
     
Výuka
     
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Krajinno-architektonické úpravy časti nábrežia rieky Laborec v Humennom.
Autor: Ing. Tatiana Vaškovičová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Alena Štrbová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Krajinno-architektonické úpravy časti nábrežia rieky Laborec v Humennom.
Abstrakt:
ABSTRAKT (SK) Táto diplomová práca, Krajinno-architektonické úpravy časti nábrežia rieky Laborec v Humennom, sa zaoberá problematikou nábreží ako verejných priestorov v mestskom urbanizovanom prostredí. Konkrétne sa venuje pravobrežnej časti nábrežia Laborca v Humennom, medzi Starým (Valaškovským) a Sninským, železničným, mostom. Práca obsahovo pozostáva z teoretickej a z výkresovej, grafickej časti. V prvom rade rozoberá nábrežie ako verejný priestor a vyzdvihuje potenciál týchto mestských častí sídel. Na základe teoretických východísk a analýz práca ponúka návrh riešenia nábrežia v Humennom ako rekreačnej tepny mesta. Z bezduchého miesta sa snaží vytvoriť atraktívne prostredie pre obyvateľov mesta s cieľom vdýchnuť mu nový život. Práca ponúka návrh, ktorý pomocou vegetačných prvkov dodá nábrežiu prirodzenejší charakter, a tým skvalitní zelenú infraštruktúru mesta. Líniové výsadby líp, jabloní a hlohov spolu s vinúcou sa kvetinovou lúkou po nábreží, pritiahnu pozornosť ľudí, ale aj živočíchov. Návrh vytvára oddychovú plochu pri knižnici, kde je umiestnená externá čitáreň v podobe pergoly. Taktiež ponúka ideu riešenia kolízneho bodu úzkeho chodníka pomocou vysunutej terasy s výhľadom na hladinu toku. Zvýšenú návštevnosť nábrežia podporí navrhované plávajúce mólo, z ktorého sú výhľady na brehovú vegetáciu na opačnej strane rieky. Predmetom záujmu je tak pritiahnuť ľudí do tejto časti sídla, ktorá v sebe nesie silný rekreačný potenciál. Práca sa snaží ponúknuť verejnosti príklad riešenia nábrežia rieky Laborec v Humennom, ktoré pod vplyvom času a nie veľkého záujmu o tento verejný priestor, pomaly stráca estetickosť, návštevnosť a svoju hodnotu. Práca sa snaží uspokojiť potreby ľudí, ktorí intenzívne čakajú na vylepšenie rekreačných podmienok v meste a vytvorenia miesta pre oddych vonku.
Klíčová slova:
nábrežie, Laborec, rieka, verejný priestor, krajinno-architektonický návrh, promenáda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně