Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikačné číslo: 221
Univerzitný e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     
     Publikácie
     
Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TÓTH, A. -- VEREŠOVÁ, M. Small sacral architecture and trees as monuments in diverse cultural landscapes of Slovakia. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 7--13. ISBN 978-80-552-1812-0 (brož.).

Originálny názov:
Small sacral architecture and trees as monuments in diverse cultural landscapes of Slovakia
Autor:
Pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Plants in urban areas and landscape
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
7
Do strany:
13
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: drobná architektúra, pamätníky, krajinná zeleň, stromy, krajinná architektúra, sakrálna architektúra, kultúrna krajina
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
Uplatnenie na projektoch:
SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018. ISBN 978-80-552-1812-0 (brož.).

Originálny názov:
Plants in urban areas and landscape
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-1812-0 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak University of Agriculture
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Uplatnenie na projektoch:
Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach
Posledná zmena: 05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)