Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zoltán Záležák, PhD.
Identifikačné číslo: 226
Univerzitný e-mail: zoltan.zalezak [at] uniag.sk
 
odb. zamestnanec - Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)

     
Absolvent
     
Výučba
     
     Publikácie     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Andelek
Spôsoby diagnostiky geometrie náprav na vybraných vozidlách
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tibor Andelek
Vplyv geometrie nápravy na vybrané pneumatiky vozidla
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Bachan
Sledovanie ekologických parametrov naftového spaľovacieho motora
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Baraník
Vytvorenie modelu diagnostiky u vybraného vstrekovacieho systému naftového motora
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Matej Baranya
Poruchovosť vstrekovacích systémov benzínových motorov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Barcsová
Bezpečnostný audit vo vybranej organizácii
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucie Bartlová
Možnosti diagnostiky vstrekovačov benzínových motorov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Belák
Porovnanie systémov spaľovania alternatívnych palív z ekonomického hľadiska
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Rudolf Boldiš
Porovnanie brzdových obložení v prevádzkových podmienkach
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Buday
Diagnostika vzduchových bŕzd v prevádzke
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Peter Cibira
Vytvorenie modelu diagnostiky vybraného vstrekovacieho systému naftového motora
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Cibulka
Sledovanie opotrebenia funkčných častí brzdového systému automobilu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Cibulka
Spôsoby porovnávania funkčných častí brzdovej sústavy z hľadiska ich opotrebenia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Cingel
Vplyv bezpečnosti práce na pracovnú úrazovosť v sieti ŽSR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Cvoliga
Optimalizácia výrobného procesu patento – pozinkovania a jeho vplyv na kvalitu a štruktúru materiálu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Černayová
Znečistenie pracovných priestorov spaľovacích motorov vplyvom používaných pohonných hmôt
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Džatková
Možnosti získavania údajov tlaku z pracovného priestoru naftového motora
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Farkaš
Vplyv spaľovania alternatívnych palív na opotrebenie motora
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrej Franko
Vplyv paliva na znečistenie pracovných priestorov spaľovacích motorov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Furka
Sledovanie životnosti vstrekovačov naftových motorov z hľadiska kvality paliva
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Furka
Získavanie údajov o stavových veličinách naftového motora
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Hamar
Preprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Hitka
Spôsoby sledovania dynamických parametrov zapaľovacích sústav benzínových motorov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Hláčik
Porovnávanie kompresných tlakov u vybraného spaľovacieho motora pri zvolených prevádzkových intervaloch
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Jirásko
Sledovanie stavových veličín naftového motora v laboratórnych podmienkach
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Kazár
Možnosti sledovania netesnosti spaľovacích priestorov motorov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Benedikt Kollár
Systematika zisťovania technického stavu vzduchotlakových brzdových sústav
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Erik Kondé
Možnosti monitorovania λ - regulácie benzínového motora
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Milan Kondé
Sledovanie opotrebovania funkčnej dvojice brzdového mechanizmu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Milan Kondé
Sledovanie opotrebovania funkčnej dvojice brzdového mechanizmu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Dávid Kršiak
Možnosti diagnostikovania elektronických systémov spaľovacieho motora
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Kršiak
Možnosti diagnostikovania elektronických systémov spaľovacieho motora
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dávid Kršiak
Spôsoby monitorovania elektronických systémov v strojárstve
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominik Kučera
Hydraulické systémy pre obrábacie stroje
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marko Kukučka
Sledovanie ekologických parametrov benzínového spaľovacieho motora
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marko Kukučka
Zisťovanie ekologických parametrov benzínových motorov v prevádzke
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Marko Kukučka
Zisťovanie ekologických parametrov benzínových motorov v prevádzke
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Andrej Laktiš
Sledovanie opotrebovania nástrojov výrobného stroja vo vybranej organizácii
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adam Leitman
Zavedenie systému nakladania s odpadmi z poľnohospodárskej činnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Boris Lipták
Možnosti zisťovania technického stavu vstrekovacích systémov Common Rail
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Liška
Spôsoby diagnostiky lambda regulácie benzínových motorov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Lukáč
Porovnávanie životnosti spaľovacích motorov využívajúcich alternatívne palivo
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Michal Majerník
Možnosti dynamického vyvažovania rotačných častí vybraných zariadení
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Michal Majerník
Vplyv vyvažovania kolies na časti riadenia motorových vozidiel
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Malík
Vytvorenie meracieho reťazca na kontrolu opotrebenia vybraných prevádzkových kvapalín vozidla
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Malík
Zavedenie systému kontroly opotrebenia prevádzkových kvapalín vozidla
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Mišeje
Porovnanie sacích vlastností motorov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Igor Mišeje
Porovnanie sacích vlastností motorov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Mišeje
Vplyv sacej vetvy na kvalitu spaľovania naftového motora
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Igor Mišeje
Vplyv sacej vetvy na kvalitu spaľovania naftového motora
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Morecz
Spôsoby zisťovania porúch vzduchotlakových brzdových systémov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Pecháč
Návrh systému monitorovania opotrebenia funkčných častí spaľovacieho priestoru motora
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Penciak
Vplyv sacích odporov na ekológiu spaľovania benzínového motora
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Polakovič
Vplyv opotrebenia funkčných dvojíc spaľovacieho priestoru na prevádzku motora
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Sádovský
Diagnostikovanie stavových zmien vo valci naftového motora
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Sádovský
Možnosti diagnostikovania straty tesnosti pracovného priestoru naftového motora
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Vladimír Semetka
Sledovanie spoľahlivosti palivových sústav vo vybraných strojných zariadeniach
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Semetka
Spôsoby zisťovania technického stavu palivovej sústavy naftového motora
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eugen Scheling
Vytvorenie systému monitorovania straty kompresie benzínového motora
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Ján Sitek
Zisťovanie príčin vzniku porúch akčných členov benzínových motorov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Sitek
Zisťovanie príčin vzniku porúch akčných členov benzínových motorov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Studený
Overovanie príčin vzniku porúch vstrekovačov benzínových motorov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Studený
Využitie systému simulácie sacích odporov naftového motora
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Šandrik
Diagnostické metódy zisťovania technického stavu vstrekovačov benzínových motorov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Milan Šrank
Porovnanie emisií motorov spaľujúcich alternatívne palivo
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Štuller
Boridovanie ocele v oblúkovom procese
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Norbert Takács
Vplyv paliva na poruchovosť vstrekovačov naftových motorov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Tokovská
Laboratórna analýza vybraných druhov návarových materiálov
február 2015
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Trokšiar
Analýza opotrebenia guľôčkovej skrutky v elektronických parkovacích brzdách
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Trokšiar
Spôsoby zisťovania technického stavu palivovej sústavy benzínového motora
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Trungel
Vplyv sacích odporov na ekológiu spaľovania naftového motora
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Vendégh
Zisťovanie poruchovosti elektronických systémov v automobiloch
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Daniel Vízi
Vyhodnotenie kvality zvarových spojov a návrh príslušných opatrení pri zváraní
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ferdinand Vrablec
Analýza výrobného procesu v trieskovom obrábaní
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Denis Žemla
Sledovanie opotrebovania brzdových obložení autobusov v prevádzke
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná