Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identification number: 230
University e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts
     
Graduate          
     
Projects     Publications          Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Árendás
Návrh programu na kalkulačný výpočet transpondéra v ID1/ID3 dokumente
April 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Juraj Baláži, PhD.
Riešenie predkolíznych situácií autonómnych mobilných robotov
September 2019Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Štefan Bartoš
Vývoj jednotky na riadenie krokového motora mikrokontrolérom s komunikačným rozhraním RS-485
April 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Bátora
Aplikácia na výpočet stability regulátora
April 2019
Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Jakub Bátora
Automatizácia domáceho chovu hydiny
April 2021Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominik Beduš
Návrh mechanických prvkov elektrickej kosačky
May 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Antony Timotej Bendel
Monitorovanie včelstva
April 2015Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adam Bošáni
Meranie chvenia v automobiloch
April 2015
Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Matej Brunclík
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie a analýzu spotreby elektrickej energie
April 2021
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Pavol Bučko
Návrh automatického merača charakteristiky bipolárneho tranzistora
April 2017
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tamás Bukovský
Monitorovanie magnetického poľa Zeme
April 2018
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. David Cunev
Tvorba algoritmov a softvéru na kalibrovanie akcelerometrov
April 2019
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Drienovský
Fázové riadenie výkonu pomocou mikrokontroléra
April 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Drienovský
Riadenie výkonu jednočipovým mikroprocesorom
May 2014
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Fázik
Návrh softvéru na tvorbu cenovej ponuky v stavebnom priemysle
May 2012
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Galbavý
Identifikácia prekážok sonarom
April 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Garaj
Monitorovanie fyzikálnych veličín vo vybranom technologickom procese
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Glajsa
Návrh CNC plazmového stroja
May 2014Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Glajsa
Riadenie výšky plazmového horáka pomocou mikrokontroléra
April 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dženeta Halilović
Magnetické pole Zeme v exteriéri
May 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Peter Hampl
Alternatívne spôsoby riešenia inteligentnej inštalácie
April 2015Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Harag
Snímač smeru dažďových kvapiek ako pomocné zariadenie k fotovoltaickým panelom
May 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Honíšek
Zariadenie na meranie charakteristík elektrických motorov
April 2018
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jozef Horňák
Automatizácia kvapkového závlahového systému pomocou mikrokontroléra
April 2020
Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Dominik Hrnko
Návrh a realizácia aplikácie na riadenie vnútornej siete príjmu alebo výdaju pneumatík
April 2021
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Marek Hurtónyi
Návrh a realizácia zariadenia na meranie parametrov indukčného snímača
April 2021
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Chrobák
Návrh komponentov inteligentného domu
April 2016
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Chrobák
Robot stopár
May 2014
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Frederik Chrzaser
Riadenie jednosmerného motora mikroprocesorom s využitím kapacitnej väzby
April 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Chyba
Plazmový reproduktor
April 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Jančo
Návrh snímača na meranie tlaku
May 2014
Displaying the final thesis
32.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ľudovít Kadlečík
Zariadenie na automatické meranie charakteristík Zenerovych diód
April 2019
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Kapusnik
Automatizácia kontroly prsteňa na tvárnených rúrkach
May 2013Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Kapusnik
Návrh a realizácia zrážkomera
April 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Kišev
Návrh polohovacieho mechanizmu riadeného mikrokontrolérom s inerciálnym snímačom
April 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Kišev
Riadenie mobilného podvozku prostredníctvom bezdrôtovej siete
April 2015
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Klapáč
Prístroj na meranie parametrov vybraných galvanických článkov
April 2015
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jaroslav Kopčan
Autobatérie v systéme štart - stop
April 2018
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Kováč
Riadenie jednosmerného komutátorového motora.
April 2015
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ondrej Kováč
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
April 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Krajčír
Identifikácia objektov na základe deformácie magnetického poľa
April 2017
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Krajčír
Zníženie pravdepodobnosti havárie robota IRB6650S doplnkovým snímačom
April 2020
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Michal Kristek
Zariadenie na analýzu napätí s harmonickým priebehom mikrokontrolérom
April 2020
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Krnčan
Kvantifikovanie chýb pri prevzorkovaní SAR AD prevodníkov na čipoch mikrokontrolérov
April 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Peter Kuna, PhD.
Komunikácia PLC systému s internetovým úložiskom údajov
April 2019
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Lörincz
Návrh protipožiarnych zariadení pre daný objekt
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Lupták
Návrh vývojovej dosky na zapojenia s číslicovými obvodmi
April 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Lupták
Vývoj a realizácia zariadenia na meranie statických a dynamických parametrov logických obvodov
April 2019
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Macák
Internetové aplikácie pre podporu vzdelávania
May 2013Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Mácsiková
Systém inteligentného parkoviska
April 2017Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Makva
Lineárny zdroj napätia riadený mikrokontrolérom
April 2016
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Makva
Napätím riadený symetrický napájací zdroj
April 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jozef Manák
Meranie účinnosti stacionárnych fotovoltaických systémov
May 2013
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Markusek
Návrh a realizácia elektronického riadenia modelu vozidla
April 2018
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Markusek
Prenosný zdroj energie na báze superkapacitora
April 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Masár
Návrh a realizácia autonómnej mobilnej kosačky
April 2018
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Masár
Návrh CNC frézy
April 2016
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Mikulajová
Konštrukčný a technologický návrh demontáže zariadení v radiačnom poli robotom
April 2020
Displaying the final thesis
59.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Barnabás Molnár
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
April 2021Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Múdry
Realizácia informačného systému
May 2013
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Matúš Oboňa
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
April 2021Displaying the final thesis
62.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Roman Otruba
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
April 2021
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Pánik
Návrh záložného zdroja obehového čerpadla
April 2015Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Pánik
Vplyv kapacity v spätnej väzbe budiča na parametre koncového stupňa nízkofrekvenčného zosilňovača
May 2013
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Petković
Systém na zálohu údajov s využitím ARM procesora
May 2013Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ana Petrović, PhD.
Monitorovanie fotovoltaických článkov pomocou priemyselných komunikačných štandardov
May 2013
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Póčik
Mikroprocesorom riadené zdroje konštantného prúdu
April 2017
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denis Póčik
Programovo riadený zdroj prúdu
May 2014
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Polák
Rekonštrukcia osvetlenia priemyselných hál
May 2012
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Polák
Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy vo vybranej spoločnosti
May 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rudolf Pollák
Aplikácia zosilňovača triedy D v magnetoterapii
May 2012
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Ružík
Optimalizácia výrobnej linky autožiaroviek
April 2020
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Ružík
Závislosť parametrov svetelných zdrojov od životnosti
April 2018Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Sakman
Vývoj a realizácia hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC stroja
April 2019Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lukáš Slobodník
NTP server
April 2014
Displaying the final thesis
76.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Rastislav Srnánek
Alternatívne navigačné a riadiace algoritmy v autonómnej mobilnej robotike
August 2021
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Sukovský
Aplikácia na programovanie CNC strojov
April 2014
Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Henrich Süttö
Automatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie spôsobu a rýchlosti riešenia zodpovedným oddelením
April 2020
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Svorad
Identifikácia polohy priamočiareho posunu optickým snímačom
April 2015Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Szabó
Monitorovanie priestoru pomocou mobilného robota
April 2018
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Szabó
Súbor programov na testovanie vedomostí
April 2016Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Szakál
Vplyv vysokých prekážok na presnosť určenia pozície pomocou GPS
May 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Szokola
Návrh osvetľovacej sústavy v podniku
May 2012Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Šesták
Napätím riadený zdroj prúdu na meracie účely
May 2014
Displaying the final thesis
85.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Gabriel Toth
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
April 2021Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Tóth
Softvér na návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe požadovaného prevodového pomeru a ďalších vhodných parametrov
April 2019Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Vadovič
Aplikácia na komunikáciu v priemysle podľa štandardu MODBUS
May 2013Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dalibor Vadovič
Smerová reaktívna navigácia v jednočipovom mikroprocesore
April 2015
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ján Zábušek
Prístup k perifériám PLC prostredníctvom ADS
April 2021
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Zimerman
Mikrokontrolérom riadený zdroj konštantného prúdu harmonického priebehu
April 2018Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Zimerman
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
April 2020Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Žatko
Aplikácia na riadenie robotickej ruky
April 2015
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Žindely
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
April 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress