Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
Výučba     Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Árendás
Návrh programu na kalkulačný výpočet transpondéra v ID1/ID3 dokumente
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Juraj Baláži, PhD.
Riešenie predkolíznych situácií autonómnych mobilných robotov
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Bartoš
Vývoj jednotky na riadenie krokového motora mikrokontrolérom s komunikačným rozhraním RS-485
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Bátora
Aplikácia na výpočet stability regulátora
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Jakub Bátora
Automatizácia domáceho chovu hydiny
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Beduš
Návrh mechanických prvkov elektrickej kosačky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Antony Timotej Bendel
Monitorovanie včelstva
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adam Bošáni
Meranie chvenia v automobiloch
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Matej Brunclík
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie a analýzu spotreby elektrickej energie
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ján Pavol Bučko
Návrh automatického merača charakteristiky bipolárneho tranzistora
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tamás Bukovský
Monitorovanie magnetického poľa Zeme
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. David Cunev
Tvorba algoritmov a softvéru na kalibrovanie akcelerometrov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Juraj Drienovský
Fázové riadenie výkonu pomocou mikrokontroléra
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Drienovský
Riadenie výkonu jednočipovým mikroprocesorom
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Fázik
Návrh softvéru na tvorbu cenovej ponuky v stavebnom priemysle
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Juraj Galbavý
Identifikácia prekážok sonarom
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Garaj
Monitorovanie fyzikálnych veličín vo vybranom technologickom procese
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Glajsa
Návrh CNC plazmového stroja
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Glajsa
Riadenie výšky plazmového horáka pomocou mikrokontroléra
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dženeta Halilović
Magnetické pole Zeme v exteriéri
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Peter Hampl
Alternatívne spôsoby riešenia inteligentnej inštalácie
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Harag
Snímač smeru dažďových kvapiek ako pomocné zariadenie k fotovoltaickým panelom
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Honíšek
Zariadenie na meranie charakteristík elektrických motorov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Jozef Horňák
Automatizácia kvapkového závlahového systému pomocou mikrokontroléra
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dominik Hrnko
Návrh a realizácia aplikácie na riadenie vnútornej siete príjmu alebo výdaju pneumatík
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Marek Hurtónyi
Návrh a realizácia zariadenia na meranie parametrov indukčného snímača
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Chrobák
Návrh komponentov inteligentného domu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Stanislav Chrobák
Robot stopár
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Frederik Chrzaser
Riadenie jednosmerného motora mikroprocesorom s využitím kapacitnej väzby
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Chyba
Plazmový reproduktor
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Jančo
Návrh snímača na meranie tlaku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ľudovít Kadlečík
Zariadenie na automatické meranie charakteristík Zenerovych diód
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tibor Kapusnik
Automatizácia kontroly prsteňa na tvárnených rúrkach
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Kapusnik
Návrh a realizácia zrážkomera
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Kišev
Návrh polohovacieho mechanizmu riadeného mikrokontrolérom s inerciálnym snímačom
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Kišev
Riadenie mobilného podvozku prostredníctvom bezdrôtovej siete
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Klapáč
Prístroj na meranie parametrov vybraných galvanických článkov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jaroslav Kopčan
Autobatérie v systéme štart - stop
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Andrej Kováč
Riadenie jednosmerného komutátorového motora.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ondrej Kováč
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Filip Krajčír
Identifikácia objektov na základe deformácie magnetického poľa
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Filip Krajčír
Zníženie pravdepodobnosti havárie robota IRB6650S doplnkovým snímačom
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Michal Kristek
Zariadenie na analýzu napätí s harmonickým priebehom mikrokontrolérom
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Krnčan
Kvantifikovanie chýb pri prevzorkovaní SAR AD prevodníkov na čipoch mikrokontrolérov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Peter Kuna, PhD.
Komunikácia PLC systému s internetovým úložiskom údajov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Lörincz
Návrh protipožiarnych zariadení pre daný objekt
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Lupták
Návrh vývojovej dosky na zapojenia s číslicovými obvodmi
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Lupták
Vývoj a realizácia zariadenia na meranie statických a dynamických parametrov logických obvodov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Macák
Internetové aplikácie pre podporu vzdelávania
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Mácsiková
Systém inteligentného parkoviska
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Makva
Lineárny zdroj napätia riadený mikrokontrolérom
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Makva
Napätím riadený symetrický napájací zdroj
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Manák
Meranie účinnosti stacionárnych fotovoltaických systémov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Markusek
Návrh a realizácia elektronického riadenia modelu vozidla
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Markusek
Prenosný zdroj energie na báze superkapacitora
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Masár
Návrh a realizácia autonómnej mobilnej kosačky
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Masár
Návrh CNC frézy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je odovzdaná
DPAutor: Bc. Viktória Mikulajová
Konštrukčný a technologický návrh demontáže zariadení v radiačnom poli robotom
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Múdry
Realizácia informačného systému
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Pánik
Návrh záložného zdroja obehového čerpadla
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Pánik
Vplyv kapacity v spätnej väzbe budiča na parametre koncového stupňa nízkofrekvenčného zosilňovača
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Petković
Systém na zálohu údajov s využitím ARM procesora
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ana Petrović, PhD.
Monitorovanie fotovoltaických článkov pomocou priemyselných komunikačných štandardov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denis Póčik
Mikroprocesorom riadené zdroje konštantného prúdu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denis Póčik
Programovo riadený zdroj prúdu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Polák
Rekonštrukcia osvetlenia priemyselných hál
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marián Polák
Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy vo vybranej spoločnosti
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rudolf Pollák
Aplikácia zosilňovača triedy D v magnetoterapii
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Ladislav Ružík
Optimalizácia výrobnej linky autožiaroviek
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ladislav Ružík
Závislosť parametrov svetelných zdrojov od životnosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Sakman
Vývoj a realizácia hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC stroja
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Slobodník
NTP server
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Rastislav Srnánek
Alternatívne navigačné a riadiace algoritmy v autonómnej mobilnej robotike
august 2021
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Sukovský
Aplikácia na programovanie CNC strojov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Henrich Süttö
Automatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie spôsobu a rýchlosti riešenia zodpovedným oddelením
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Svorad
Identifikácia polohy priamočiareho posunu optickým snímačom
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Szabó
Monitorovanie priestoru pomocou mobilného robota
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Szabó
Súbor programov na testovanie vedomostí
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Szakál
Vplyv vysokých prekážok na presnosť určenia pozície pomocou GPS
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Szokola
Návrh osvetľovacej sústavy v podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jozef Šesták
Napätím riadený zdroj prúdu na meracie účely
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Tóth
Softvér na návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe požadovaného prevodového pomeru a ďalších vhodných parametrov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dalibor Vadovič
Aplikácia na komunikáciu v priemysle podľa štandardu MODBUS
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Vadovič
Smerová reaktívna navigácia v jednočipovom mikroprocesore
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ján Zábušek
Prístup k perifériám PLC prostredníctvom ADS
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Zimerman
Mikrokontrolérom riadený zdroj konštantného prúdu harmonického priebehu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Miroslav Zimerman
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Žatko
Aplikácia na riadenie robotickej ruky
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Pavol Žindely
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná