Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba
     
     
     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Programovo riadený zdroj prúdu
Autor:
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Programovo riadený zdroj prúdu
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje návrhu a realizácií prúdového zdroja pre výskumné účely. V úvodnej časti práce rozoberáme problematiku a riešenia prúdových zdrojov. V ďalšej časti práce sa prezentuje princíp práce regulačných obvodom, samotný návrh regulačného obvodu, voľba "user interface" a výber mikrokontroléra so špecifickými vlastnosťami. V závere práce je vykreslený schematický návrh prístroja a návrh plošného spoja pri ktorom bol použitý program EAGLE pcb. Výsledkom práce je konkrétny návrh a zostrojenie prúdového zdroja.
Kľúčové slová:
Zdroj prúdu, Mikrokontroléry, Programovo riadený zdroj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene