Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 

     
     Výučba
     
Záverečná práca     
Projekty          Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
NTP server
Autor: Ing. Lukáš Slobodník
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Vladimír Juhás
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
NTP server
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je pripraviť funkcie NTP servera pre aplikáciu do 32-bitového jednočipového mikroprocesora ARM kortex M3. Na začiatok som sa venoval 8-bitovému mikroprocesoru, 32-bitovej ARM architektúre, histórii a prenosovým médiám Ethernetu. Ďalej som sa zaoberal vlastnosťami a súčasťami NTP, ako je napríklad UDP alebo Marzullov algoritmus. Sú tu vysvetlené hodinové vrstvy NTP a zároveň je tu opísaný hodinový algoritmus. V práci som sa venoval Web serveru, v ktorom som opísal FTP a HTTP protokol. Spomenul som tiež aj dva typy najpoužívanejších Web serverov. Nakoniec som uviedol príklad naprogramovaných funkcií použitých vo web servery a tiež časti programu NTP servera, ktoré boli programované v jazyku C.
Kľúčové slová:NTP server, Web server, UDP, HTTP , FTP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene