Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
          
     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv vysokých prekážok na presnosť určenia pozície pomocou GPS
Autor: Ing. Tomáš Szakál
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Ing. Viktor Pataj
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv vysokých prekážok na presnosť určenia pozície pomocou GPS
Abstrakt:V diplomovej práci sa budeme venovať vplyvu vysokých prekážok na presnosť určenia pozície pomocou špeciálneho meracieho GPS prístroja. Na začiatku diplomovej práce sú rozobraté všeobecné princípy GPS, GPS systémy, GPS merania a s nimi súvisiace oblasti základnej geodézie. Ďalej v druhej časti sú v tabuľkách prezentované konkrétne namerané hodnoty, doložené výpočtami a samozrejme graficky znázornené. Z nameraných polohopisných údajov a z ich výstupov sa dá jednoducho dokázať tvrdenie, že meranie s GPS systémom je presné a spoľahlivé tak, ako výrobca uvádza v technickej špecifikácii. Cieľom práce je určiť vplyv vysokých prekážok na presnosť určenia pozície pomocou GPS prístroja. V závere práce vyslovujeme tvrdenie, že presnosť merania s GPS prístrojom je plne postačujúca aj pri meraniach v miestach so zvýšeným rušivým faktorom.
Kľúčové slová:
GPS, polohopis, presnosť, meranie, pozícia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene