Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 

Kontakty     Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Systém na zálohu údajov s využitím ARM procesora
Autor:
Ing. Miloš Petković
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

Názov práce:
Backup data using ARM processors
Abstrakt:The paper represents one way of making platform for backup data excluding dependence of other platforms or devices. Inexpensive, versatile and low power device, which gives option to access from anywhere with Internet access. For creating that kind of platform is used hardware from Stellaris company and programmed to work as web server and data storage in the same time. As a result, data stored on appropriate hardware are visually presented in the form of web page, opening opportunity to be accessible from anywhere on any modern device.
Kľúčové slová:
microcontroller, web server, store data, backup data

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene