Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 

Kontakty     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Internetové aplikácie pre podporu vzdelávania
Autor:
Ing. Andrej Macák
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Internetové aplikácie pre podporu vzdelávania
Abstrakt:Pre realizáciu vzdelávacej funkcie internetu majú veľký význam internetové aplikácie pre podporu vzdelania. Predložená diplomová práca je zameraná na tvorbu nástroja pre vzdelávania v oblasti HTML jazyka. Cieľom diplomovej práce bolo spracovať problematiku HTML jazyka formou on-line príručky a nakódovanie programu pre samotestovanie užívateľa. Na základe praktickej časti realizácie obsahovej a grafickej stránky HTML príručky využitím CSS a Visual Studio bolo spracovaná problematika HTML jazyka pre využitie v tvorbe online príručky HTML jazyka. Bola vytvorená obsahová náplň príručky v slovenskom jazyku v 26 samostatných tematických okruhoch. Bola nakódovaná on-line príručka a vytvorený "user-friendly" systém samotestovania užívateľa ako aj administrátorské rozhranie.
Kľúčové slová:
HTML, CSS, samotestovanie, Visual Studio, .NET

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene