Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
Absolvent
     
     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh protipožiarnych zariadení pre daný objekt
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh protipožiarnych zariadení pre daný objekt
Abstrakt:
V súčasnej dobe sú kladené čoraz vyššie požiadavky na protipožiarnu ochranu stavieb, či už z pohľadu materiálu a tovarov alebo ochrany zdravia ľudí. Vhodnými protipožiarnymi zariadeniami môžeme obmedziť riziko vzniku požiaru na minimum, v prípade požiaru umožní včasnú identifikáciu, tým sa zabráni vysokým škodám na majetku a ochráni zdravie ľudí. Pre adekvátnu protipožiarnu ochranu je vhodná kombinácia viacero druhov protipožiarnych zariadení. Preto je rovnako za potreby aj rozdelenie stavby na požiarne úseky a nasledovne zvoliť protipožiarne zariadenia pre jednotlivé úseky.
Kľúčové slová:
protipožiarne zariadenia, protipožiarna ochrana, budova

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene