Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca
     
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Identifikácia prekážok sonarom
Autor:
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Identifikácia prekážok sonarom
Abstrakt:
Táto práca má za úlohu vylepšiť spoľahlivosť a presnosť detekcie prekážok ultrazvukovým sonarom a to zmeraním charakteristiky intenzity odrazených ultrazvukových vĺn od plochého povrchu podľa uhlu náklonu prekážky ku sonaru pre ďalší vývoj na fakulte vyvinutého sonaru. Detekovanými prekážkami boli obdĺžniková drevovláknitá doska spevnená rámom na okraji a polyetylénová penová fólia Mirelon hrúbky 2 mm, ktoré boli upevnené na astronomickej paralaktickej montáži, tak aby bola doska vzpriamená kolmo k zemi a aby na začiatku merania bola vycentrovaná a kolmá na os vysielaných ultrazvukových vĺn. Doska bola otáčaná okolo jej vertikálnej osi v rozmedzí uhlov od - 90° po + 90° po 2,5° krokoch. V každej polohe dosky bola zmeraná intenzita prijatých ultrazvukových vĺn sonarom vo forme napätia zmeraného z ultrazvukového prijímača a vzdialenosť prepočítaná sonarom. Namerané dáta boli zozbierané sériovou komunikáciou pomocou na mieru vyvinutého sotware v jazyku python, ktorý umožnil urýchliť proces merania. Z nameraných dát bola zistená spoľahlivá detekcia pri náklonoch dosky od - 17,5° po + 17,5°. Pri väčších náklonoch sonar nedetekoval prekážku alebo detekoval prekážky za meranou doskou. Dôvodom slabej detekcie môže byť rovný povrch dosky, ktorý nerozptyluje ultrazvukové vlny tak, aby sa odrazili ku prijímaču pri väčšom uhle náklonu. Ak by bol povrch prekážky nerovnomerný, mohli by sa od prekážky odraziť ultrazvukové vlny od niektorej z častí, ktoré smerujú kolmo na sonar, čo by umožnilo detekciu prekážky.
Kľúčové slová:
sonar, detekcia prekážok, ultrazvuk, intenzita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene