Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 

          
     
Záverečná práca
     
               
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Aplikácia na programovanie CNC strojov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Aplikácia na programovanie CNC strojov
Abstrakt:
Práca je zameraná na zvýšenie presností jednoduchých CNC zariadení prostredníctvom konverzie G kódov.Presnosť je testovaná na dvoch súradnicových systémoch so zameraním na postupnosť obrábania. CNC zariadenia sa programujú pomocou sústav G kódov. Kódy sú písané v dvoch súradnicových systémoch a to v relatívnom a absolútnom. Hlavným predmetom práce je vývoj aplikácie na konverziu súradnicového systému. Účelom prepočítavania relatívneho súradnicového systému na absolútny súradnicový systém je zvýšenie presnosti obrábania. Softvér, ktorý to má vykonávať, musí byť presný a spoľahlivý. Z vývoja sa podarilo vytvoriť softvér, ktorý spĺňa požadovanú kvalitu a zachováva všetky pôvodné vlastnosti G kódu z relatívneho súradnicového systému a premieta ich do absolútneho súradnicového systému. Vývoj aplikácie prebiehal vo vývojovom prostredí MS VisualStudio C# 2010 Express a následne sa vykonávali testy na CNC robotovi. Aplikácia na prepočet bola prispôsobená pre dané zariadenie. Následne sa vývoj aplikácie sústredil na uľahčovanie práce s G kódom a jednoduchú úpravu funkčných parametrov obrábania i parametrov daného obrobku. Výstupom vývoja je jednoducho ovládateľná aplikácia na úpravu G kódov.
Kľúčové slová:Programovanie CNC, G kódy, súradnice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene