Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
Výučba     Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Prístroj na meranie parametrov vybraných galvanických článkov
Autor: Ing. Jakub Klapáč
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Prístroj na meranie parametrov vybraných galvanických článkov
Abstrakt:
Táto bakalárská práca sa zaoberá teoretickým rozborom a následným návrhom prístroja na meranie parametrov monočlánkov. V prvej kapitole sú teoretický popísane hlavné použité časti, operačný zosilňovač, mikroprocesor a digitálno -- analógový prevodník. V ďalšej kapitolách rozoberáme metodiku ako sme prístroj zostrojili. V štvrtej kapitole sú popísane už priamo bloky prístroja ako boli realizované spolu so schémami, zdrojovým kódom a spracovaním výsledkov merania v počítači.
Kľúčové slová:
operačný zosilňovač, ATmega16, AD prevodník, DA prevodník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene