Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

          Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Plazmový reproduktor
Autor: Tomáš Chyba
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Plazmový reproduktor
Abstrakt:
ABSTRAKT CHYBA, Tomáš: Plazmový reproduktor. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Technická fakulta. Katedra Elektrotechniky, informatiky a automatizácie. Školiteľ: Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár (Bc.). Nitra. 2015. 44 s. Bakalárska práca je zameraná na jeden z možných spôsobov reprodukcie hudby. Budeme sa zaoberať určitým druhom reproduktora, tzv. plazmovým reproduktorom, ktorý nazývame spievajúca plazma. Témou záverečnej práce je predovšetkým teoretický popis postupov pri aplikácii vzduchového transformátora. Teoretická časť záverečnej práce je zameraná na Teslovu cievku, na jej históriu ako aj na teóriu jej použitia. Vysvetľuje princíp primárnej cievky a históriu vzduchových transformátorov. V záverečnej práce popisujem a zároveň aj definujem vysokotlakový oblúk, ktorý slúži ako základ pre uvedenú tematiku. Popisuje históriu, súčasnú situáciu a predovšetkým špecifiká práce v tomto odvetví. Cieľom práce bolo postaviť ukážku a dokázať, že pri modernom Teslov transformátore bezdrôtový prenos energie je naozaj funkčný.
Kľúčové slová:
Teslova cievka, plazma reproduktor, vysokotlakový oblúk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene