Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 

Kontakty     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia osvetlenia priemyselných hál
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rekonštrukcia osvetlenia priemyselných hál
Abstrakt:Práca prezentuje analýzu stavu a prehlad súcasných noriem a trendov v osvetlovaní priemyselných hál na Slovensku. Na základe metodiky podla platnej legislatívy je poukazované na potrebu zavádzania návrhov opatrení na zlepšenie súcasného stavu a zvýšenia energetickej efektivity v osvetlovacích sústavách v priemysle. Nové riešenia využívajúce denné osvetlenie ako prídavok k celkovému umelému osvetleniu pomocou regulácií, optimalizujú spotrebu elektrickej práce osvetlovacích sústav.
Kľúčové slová:priemysel, osvetlenie, norma, efektivita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene