Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 

     
     
Výučba
     
     
Projekty          Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Prenosný zdroj energie na báze superkapacitora
Autor: Ing. Matúš Markusek
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Prenosný zdroj energie na báze superkapacitora
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a následne zostrojiť jedno z možných riešení prenosného zdroja energie. Tento prenosný zdroj energie využíva superkapacitor, ako primárny zdroj energie. Celé zariadenie pozostáva zo spínaného zdroja a superkapacitora, čiže špeciálneho typu kondenzátora. Keďže ide o prenosné zariadenie ktoré využíva ako zdroj superkapacitor, je v tomto zariadení použití spínaní zdroj konštrukcie DC/DC menič. Tento menič DC/DC slúži na zvýšenie výstupného napätia. Tento prenosný zdroj môže byť použitý na napájanie rôznych prenosných zariadení s malým príkonom, alebo ako nabíjačka napríklad pre mobilný telefón. Zapojenie je zostavené na jednostrannom plošnom spoji s povrchovou montážou súčiastok DPS, pričom bol kladený dôraz na minimalizáciu počtu súčiastok a jednoduchosť zapojenia. Tento prenosný zdroj energie má za úlohu ukázať možné využitie superkapacitora, ako moderného zariadenia na uskladnenie energie a jej ďalšie využitie.
Kľúčové slová:superkapacitor, DC/DC menič, spínaný zdroj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene