Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
Absolvent
     
Výučba          
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh a realizácia zrážkomera
Autor:
Ing. Tibor Kapusnik
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh a realizácia zrážkomera
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou univerzálneho zrážkomera. Súčasné typy zrážkomerov majú vymedzené oblasti použitia kde plnia svoje funkcie podľa očakávaní ale majú aj niekoľko nedostatkov ktoré zabránia ich v univerzálnom používaní. Práca má umožniť vytvoriť zariadenie ktoré má vyriešené tieto nedostatky, vyhovuje všetkým požiadavkám a umožňuje univerzálne použitie všetkých oblastiach použitia doterajších typov zrážkomerov. Najčastejší nedostatok ktorý sa vyskytuje u súčasných zrážkomeroch je potreba pravidelného zásahu človeka, či na vyprázdnenie odmerky, na odčítanie údajov alebo na natiahnutie pružinky zapisovacieho mechanizmu. Tento nedostatok je pri novonavrhnutom zariadený odstránený s konštrukciou samo vyklápacej odmernou nádobky, elektronickým snímaním hodnôt ktoré sú tak ľahko spracovateľné, zálohované a odosielateľné. Zo zálohovaných údajov je umožnené sledovať úhrn zrážok počas celého časového priebehu meracieho intervalu. V kapitole Výsledky práce je podrobne popísaný základný princíp zariadenia, jednotlivé konštrukčné časti, program mikrokontroléra, ako aj nastavenia na základe vyhodnotených predbežných meraní. Síce zariadenie do doby ukončenia tejto práce ešte nebol v praxi otestované ale na základe predbežných meraní má predpoklady aby splnil všetky vstupné požiadavky, pritom ešte dosahuje väčší presnosť merania ako súčasne štandardne používaný.
Kľúčové slová:
zrážky, zrážkomer, meranie zrážok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene