Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
Univerzitný e-mail: vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty               Záverečná práca
     
Projekty
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Smerová reaktívna navigácia v jednočipovom mikroprocesore
Autor: Ing. Dalibor Vadovič
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Smerová reaktívna navigácia v jednočipovom mikroprocesore
Abstrakt:
Cieľom práce bolo vybrať a aplikovať vhodný algoritmus pre bezkolízny pohyb robota EN20 v prostredí s prekážkami, vytvoreného na katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky na SPU v Nitre. V práci sú opísane niektoré základne metódy lokálnej a globálnej navigácie ako bug algoritmy, algoritmus wavefront, Hopfieldova neurónová sieť, pole virtuálnych síl a Dijkstra algoritmus. Práca obsahuje postup realizácie wavefront algoritmu ako vhodného algoritmu pre účel tejto práce v programovom prostredí MS Visual Studio C#. Implementovanie metód na zatriedenie prekážok do metrickej mapy a algoritmu wavefront ako navigačnú sub-vrstvu v kooperacií s riadiacou aplikáciou robota EN20 slúžiacej na ovládanie a sledovanie aktuálnej polohy robota. Súčasťou práce je aj vytvorenie senzorického systému pre sledovanie prekážok pomocou ultrazvukových snímačov a programovej aplikácie pre simuláciu a odladenie samotnej navigácie.
Kľúčové slová:
Wavefront, Hopfield, Navigácia, Robot, Ultrazvuk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene