Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 

     
     
          
Projekty     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Identifikácia polohy priamočiareho posunu optickým snímačom
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Identifikácia polohy priamočiareho posunu optickým snímačom
Abstrakt:
Cieľom práce bolo teoreticky navrhnúť možnosti na sledovanie polohy a lineárneho pohybu krokových motorov pomocou spätnej vazby bezkontaktným meraním. Použili sme optické inkrementálne enkodéry, ktoré slúžili na zaznamenávanie polohy a následné odosielanie informácií o polohe a posune motora do programovateľného logického automatu. Výsledkom práce je zaznamenávanie a riadenie polohy a pohybu 3D CNC frézy. Týmto zaznámenavaním informácií o polohe sme dosiahli veľmi presné a citlivé riadenie motorov a zabránili sme možným poruchovým stavom pri blokovaní jedného zo synchronizovaných dvojíc motorov. Výstup je použiteľný ako v priemyselných oblastiach, kde bude jeho výhodou vysoká presnosť, tak aj v univerzitných oblastiach, kde môže slúžiť na demonštráciu spätnej väzby pri výučbe a prezentácii riadenia krokových motorov.
Kľúčové slová:
Enkóder, Programovatelný logický automat, Krokový motor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene