Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Identifikačné číslo: 230
 

     
     
Výučba
     
     
Projekty     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Monitorovanie včelstva
Autor:
Ing. Antony Timotej Bendel
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Monitorovanie včelstva
Abstrakt:
Na základe monitorovania hmotnosti včelstva sa dajú posudzovať viaceré aspekty života včiel. Predovšetkým sa zisťuje, aký je denný prísun nektáru do včelstva pomocou merania hmotnosti úľa. Z tohto údaju sa posudzuje, či je treba včelstvo prikrmovať alebo vytáčať med. Zo snímania teploty sa dá zistiť, či matka začala v jarnom období klásť vajíčka, alebo či neprišlo k jej úhynu, alebo či sa úľ v letných mesiacoch nadmerne neprehrieva od slnka. Snímanie vlhkosti prináša údaj o včelstve hlavne v zimnom období, keď včelstvo zimuje na svojich medových zásobách. Ak sa v úli tvorí vysoká vlhkosť a teplo, môže vzniknúť zaplesnivenie vnútorného priestoru úľa a plástov. Hlavným cieľom práce je zostrojenie včelárskych váh, ktoré by monitorovali hmotnosť, teplotu a vlhkosť úľa a taktiež teplotu a vlhkosť včelína resp. okolia úľa pre porovnanie vývoja včelstva. Údaje sa automaticky zaznamenávajú na prenosné médium ako je USB alebo microSD karta v štruktúrovanom textovom súbore. Nameraná hmotnosť úľa sa vyhodnocuje s uložením nameraných hodnôt na prenosné pamäťové médium. Včelár má možnosť pozrieť si aktuálny stav svojho monitorovaného včelstva aj na zabudovanom LCD displeji. Na základe výsledkov sa môžu vykonávať potrebné opatrenia so včelstvom. Uložené údaje z prenosného pamäťového média sa dajú automaticky stiahnuť do počítača, kde sa údaje zobrazia v tabuľkovej forme a graficky sa vyhodnotia. Prínosom monitorovania včelstva je pre včelára zjednodušenie jeho práce so včelami, lebo na základe nameraných výsledkov vie, čo sa s daným včelstvom práve deje a čo má s ním robiť. Včelstvo býva menej vyrušované prehliadkami vykonávanými včelárom, čo prináša zvýšenie výdatnosti znášky a šetrenie času včelára, lebo pomocou monitorovania včelstva nie je nutné, aby včelár denne navštevoval včelstvo.
Kľúčové slová:
včelstvo, včelárske váhy, monitorovanie včelstva, mikrokontroléry, snímač hmotnosti, snímač teploty, snímač vlhkosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene